Stad Oostende maakt werk van toegankelijkheidslabel voor evenementen

Stad Oostende start samen met de organisaties Inter en Publiq vzw een driejarig pilootproject rond toegankelijke evenementen. De ambitie is om als stad het label ‘Toegankelijk Event Oostende’ te kunnen gebruiken zowel bij activiteiten van de Stad als van externe organisatoren.

Oostende heeft een heel uitgebreid vrijetijds- en evenementenaanbod, maar het is niet altijd duidelijk of de evenementen toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Daarom wil de Stad nu werk maken van een toegankelijkheidsbeleid voor evenementen.

Label ‘Toegankelijk Event Oostende’

Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Publiq vzw, specialist in communicatie van het publieke vrijetijdsaanbod, zullen samen met Stad Oostende een driejarig pilootproject rond toegankelijke evenementen opstarten. 

Inter zal een draaiboek rond basistoegankelijkheid van evenementen maken om organisatoren te ondersteunen. Organisatoren die aan de basisvoorwaarden voldoen, kunnen het nieuwe label ‘Toegankelijk Event Oostende’ verkrijgen. Dat label kunnen de organisatoren vervolgens gebruiken in hun communicatie over het evenement. Stad Oostende zal het label toekennen, opvolgen en ook zelf communiceren.

Evenwaardige beleving voor mensen met een beperking

Zowel de stadsdiensten als externe organisatoren kunnen het label ‘Toegankelijk Event Oostende’ aanvragen als ze voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten ze de bezoekers vooraf en ter plaatse informeren over de toegankelijkheid, het evenement vlot bereikbaar maken (ingang, voorbehouden plaatsen, mobiliteit,…), de locatie toegankelijk en bruikbaar maken voor iedereen (bv. toegankelijk sanitair) en een evenwaardige beleving voorzien door bijvoorbeeld een rolstoelpodium op te zetten en/of een tolk Vlaamse Gebarentaal in te schakelen. Opgeleide ervaringsdeskundigen zullen het evenement ter plaatse screenen of het effectief voldoet aan de basisvoorwaarden toegankelijkheid, maar ook als kwaliteitscontrole en om de organisator(en) feedback te geven.

UiTdatabank en doelgroepgerichte kanalen

Stad Oostende moedigt alle organisatoren aan om hun evenementen in te geven op de Vlaamse UiTdatabank zodat ze ook zichtbaar zijn op de evenementenkalender op www.uitinoostende.be. Zowel dat platform als andere doelgroepgerichte kanalen zullen binnen dit pilootproject ook aangepast worden met de nodige toegankelijkheidsinformatie zodat gebruikers kunnen zoeken naar toegankelijke evenementen en de juiste info hierover kunnen terugvinden. Publiq vzw zal die verrijking van de UiTdatabank begeleiden.

Uitrol naar grotere evenementen

Momenteel kunnen organisatoren het label ‘Toegankelijk Event Oostende’ enkel aanvragen voor evenementen met minder dan 2500 bezoekers die voor een ruim publiek openstaan. Privéfeesten en meerdaagse events komen voorlopig niet in aanmerking, maar na een positieve evaluatie van het pilootproject kan eventueel beslist worden om de reikwijdte uit te breiden of een parallel project te ontwikkelen voor grotere evenementen.

Gepubliceerd op woensdag 16 februari 2022 10.40 u.