Toelating tot crematie

Hoofdthemas

Op alle begraafplaatsen (behalve in Mariakerke en op de Nieuwpoortsesteenweg) zijn strooiweiden, columbaria en urnenvelden aangelegd.

In Oostende is het crematorium Polderbos gelegen. Meer informatie over het crematorium kan u hier terugvinden: https://www.polderbos.be/.

In Oostende kunnen assen uitgestrooid worden op zee. Er worden op geregelde tijdstippen afvaarten georganiseerd waarbij families de plechtigheid op zee kunnen bijwonen. Verscheidene rederijen verzorgen uitvaartplechtigheden op zee. U dient contact op te nemen met de rederijen zelf om een plechtigheid te reserveren. (http://www.endlis.be/nl/Asneerlating of http://www.denele.be/index.php?language=nl&page=asneerlatingen)

Om een overledene te laten cremeren moet u de toelating hebben van het gemeentebestuur.

Procedure

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie
  • een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Kan ik zelf bepalen of ik moet worden gecremeerd?

Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de Dienst Bevolking.

Voor meer info neemt u best contact op met uw gemeente.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.