Toelatingsproef graduaatsopleidingen kan ook in Oostende

Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende en de hogeschool Howest slaan de handen in elkaar om jongeren zonder secundair diploma beter te ondersteunen bij het behalen van een diploma hoger onderwijs. De toelatingsproef voor graduaatsopleidingen is daarom voortaan ook in Oostende mogelijk.

Een diploma hoger onderwijs blijft een belangrijke manier om integratie van nieuwkomers te bevorderen. Om toegang te krijgen tot de bachelor- of graduaatsopleidingen uit het hoger onderwijs is een diploma secundair onderwijs noodzakelijk. Maar ook wie niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, kan toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding.

Perspectieven voor jongeren

Daarvoor wordt er sinds dit jaar een toelatingsonderzoek georganiseerd. De proef gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen. Het doel ervan is testen of kandidaat-studenten voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

In samenwerking met hogeschool Howest worden nu ook de toelatingsproef georganiseerd in Oostende. Door het project in de Torhoutsesteenweg waar ook al met Howest wordt samengewerkt, ging de bal aan het rollen. De stad wil kost wat kost verhinderen dat jongeren zouden instromen in de langdurige werkloosheid. Daarom wordt de toelatingsproef naar Oostende gebracht. Jongeren zonder diploma secundair kunnen zo toch aan een hogeschool naar keuze studeren op voorwaarde dat ze slagen in de proef, waarop ze ook voorbereid worden.

Vaardigheden en kennis

Stad Oostende wil jongeren die nog geen diploma haalden motiveren om deel te nemen aan de toelatingsproef. Als ze slagen biedt hen dit nieuwe perspectieven zoals toegang tot de graduaatsopleidingen in een hogeschool. Bij Hoest staat de student centraal. Stad Oostende vindt het belangrijk om samen een leerpad te ontwerpen dat de student toelaat zijn competenties ten volle te ontwikkelen en van zijn passie zijn beroep te maken. Niet iedereen start met dezelfde kansen. De toelatingsproef tot het graduaat is belangrijk om ook die jongeren de mogelijkheid te geven om hun droom te vervullen.

De toelatingsproef wordt via pc afgenomen en bevat vier verschillende onderdelen die een aantal vaardigheden en kennis testen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen (met rekenmachine) en numeriek redeneren (getallenreeksen). De kandidaten krijgen hiervoor 100 minuten. Er is één deelname per academiejaar mogelijk.

Praktische info

Voorafgaand inschrijven is verplicht. Alle info is terug te vinden op toelatingsonderzoek.be. Op die website staat ook alle concrete info over de proef en zijn ook een aantal voorbeeldvragen terug te vinden.

De toelatingsproef in Oostende vindt plaats op donderdag 26 augustus 2021 van 14.00 tot 16.00 uur in het Economisch Huis, Jetcenter, Gistelsesteenweg 1C. Wie meer wil weten, kan ook contact opnemen met marleen.vermeire@howest.be

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021 14.31 u.