Tombola

Tombola's worden toegestaan als de opbrengst is bestemd voor een liefdadig doel, ter bevordering van de handel of voor een doel van openbaar nut.

Je vindt alle formulieren online:

Tombola: aanvraag126,7 Kb(docx)

Tombola: begroting127,4 Kb(docx)

Tombola: verslag126,4 Kb(docx)


Je kan ook een afspraak maken voor meer info:

Maak een afspraak: informatievraag