Tombola

Heel wat verenigingen organiseren jaarlijks een feest om de leden samen te brengen en organiseren hierbij een tombola. Ook handelaars organiseren tombola's om klanten naar de winkel te brengen.

De tombola moet voldoen aan deze voorwaarden:
 • het doel van de tombola en de opbrengsten zijn bestemd voor: liefdadige werken, bevordering van nijverheid en kunst of  elk ander doel van algemeen nut;
 • de verkoop van loten mag slechts plaatshebben en aangekondigd worden in de gemeente waar je de toelating aanvraagt;
 • de bekendmaking mag slechts gebeuren in de dag- en weekbladen die in Oostende worden gedrukt;
 • loten verkopen aan minderjarigen is verboden;
 • het voorwerp van de tombola mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
Wanneer heb je geen vergunning nodig?

Je voldoet aan volgende voorwaarden

 • Je bent een door het College van Burgemeester en Schepenen erkende vereniging en wil een tombola organiseren op het grondgebied Oostende.
 • Er is een maximum van vier keer per jaar.
 • De tombola is ten voordele van een sociaal of liefdadig doel.
 • Voor deze tombola is een zeer beperkte inzet vereist. De tombola kan deelnemers slechts een beperkt materieel voordeel van kleine waarde opleveren:
  • maximaal 5 euro per deelnamebewijs
  • maximum. 1000 deelbewijzen per tombola
  • Prijzen alleen in natura met een maximum waarde 500 euro
  • Maximaal 30 % van opbrengsten mogen naar uitgaven gaan, minimaal 70 % van opbrengsten naar het goede doel

Voldoe je niet aan bovenstaande bepalingen dan heb je een toelating nodig.

Hoe kom je aan een vergunning?

Bij wie je een vergunning voor een tombola moet aanvragen, hangt af van de situatie:

 1. Binnen Oostende: vergunning College van Burgemeester en Schepenen
  Wordt de verdeling van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in Oostende?
  Richt je dan tot het College van Burgemeester en Schepenen. Vul het aanvraagformulier (zie hieronder) in en stuur het door naar vergunningen@oostende.be. Het College van Burgemeester en Schepenen deelt dan zijn beslissing mee.
 2. In meerdere gemeenten: vergunning deputatie 
  Wordt de verdeling van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in meerdere gemeenten? Dan heb je een vergunning van de deputatie (provincie) nodig. Ook wanneer je een collecte houdt in meerdere gemeenten van de provincie, heb je een vergunning nodig.
 3. In meer dan één provincie: vergunning Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Wordt de verdeling van loten voor een tombola gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in meer dan één provincie? Dan betreft het een nationale vergunning. Die moet je aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Veelgestelde vragen

Hoe kan mijn vereniging een erkenning krijgen?

Om je vereniging te laten erkennen door het College van Burgemeester en Schepenen moet je jaarlijks een aanvraag doen bij de betrokken stadsdienst. Bijvoorbeeld dienst Sport voor sportverenigingen, dienst Jeugd voor jeugdverenigingen…

Bestaat er een lijst van erkende verenigingen?

Op www.oostende.be/verenigingen vind je een lijst met erkende Oostendse verenigingen.

Formulieren

740 04 verslag tombola.docx131,1 Kb(docx)

740 03 begroting tombola.docx132,1 Kb(docx)

740 02 aanvraag tombola.docx131,3 Kb(docx)

Wetgeving

Justel: 1851-12-31/30 (fgov.be)


Je kan ook een afspraak maken voor meer info:

Maak een afspraak: informatievraag

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.