Trottoirs in Generaal Jungbluthlaan en Eendenlaan worden vernieuwd

Na het bouwverlof (9 augustus 2021) wordt gestart met de vernieuwing van de trottoirs in de Generaal Jungbluthlaan en de Eendenlaan. De werken zullen een achttal weken duren.

Er wordt gestart in de Generaal Jungbluthlaan tussen de Eendenlaan en de Parklaan. Daarna volgt de Generaal Jungbluthlaan tussen de Eendenlaan en de Elisabethlaan en tot slot de Eendenlaan.

Bewoners moeten er rekening mee houden dat de garages en opritten tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. De hinder zal beperkt blijven en plaatselijk verkeer blijft steeds mogelijk.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

De planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op donderdag 8 juli 2021 0.00 u.