Tuinen van Stene

Tuinen van Stene

Hoofdthemas

Dit gebied van 35 hectare wordt uitgebouwd tot één van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende.
De Tuinen van Stene liggen verscholen tussen baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste eeuwse woonwijken van de Stad Oostende.
De Tuinen van Stene zijn geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad. De site vormt een innovatief park met een veelheid aan functies. De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein, binnen de nieuwe publieke ruimte van het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene is niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.

 

De Tuinen van Stene bestaan uit vier delen

 1. De poldertuin
  In De Grote Klok van april kon je al kennismaken met boer Pieter van de Biopluktuin. Die valt binnen de poldertuin. Zo’n tweehonderd leden van de Biopluktuin oogsten er wekelijks hun oogstaandeel dat door Pieter geplant en verzorgd wordt. In het najaar wordt hier een grote boomgaard aangeplant. Verder is er ook een pergola van 20 meter lang (die binnenkort druivelaars krijgt) en onder de pergola staan picknicktafels. Deze ruimte vormt bovendien de perfecte locatie voor een openluchtklas.

 2. Het waterweidelandschap
  Dit is het centrale gedeelte van de Tuinen van Stene dat er nog steeds zo uitziet als in de 18de eeuw: natte weiden aan elkaar gerijgd via een grillige sloot, ‘de zwienesteert’ genaamd. Binnen dit gebied vind je grazers en vooral schapen die zorgen voor kortgemaaid gras.

 3. De testakkers
  Dit gedeelte wordt verder ingericht vanaf juli 2019. Je vindt er nieuwe gewassen die er getest en voorgesteld worden aan de parkbezoeker en uiteindelijk in de korte keten zullen terechtkomen.

 4. Het voedselplatform
  Aan de achterkant van de baanwinkels van de Torhoutsesteenweg komt een ruim fietspad met een fantastisch zicht op de Tuinen van Stene. Langsheen het pad komt bovendien een uitkijktoren van 20 meter hoog.

Tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering 

Daarnaast vormt het multifunctionele landbouwpark niet alleen een mooi stuk natuur om in te wandelen of te fietsen. De Tuinen van Stene zijn het resultaat van een participatieproject en het ultieme voorbeeld van langetermijndenken. Naast de ontmoetingsfunctie van het park werd bij het uittekenen van de plannen vooral aandacht besteed aan projecten die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering kunnen tegengaan zoals:

 • Waterbuffering: we kregen in het verleden al een demonstratie, bij hevige storm is de kans op wateroverlast groot. Daarom moeten we inzetten op waterbuffering. In de Tuinen van Stene werden nieuwe kanalen gemaakt en werd 15 000 m³ grond verwijderd uit de dichtgeslibde kanalen. Zo is er opnieuw waterdoorstroming mogelijk. Het project werd hierom geselecteerd voor een Europese subsidie binnen het SCAPE-project (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs).

 • Stadslandbouw: de Tuinen van Stene is het eerste landbouwpark in Vlaanderen. Geen groenten laten overvliegen uit het zuiden, zelf kweken is de boodschap! Daarnaast worden er koeien en schapen gehouden en is er akkerland aanwezig. Alle producten komen in de korte keten terecht (recht van de boer dus … op je bord).

 • Hernieuwbare energie: In een volgende fase zullen windmolens geplaatst worden in het park. Dat om water in het gebied te pompen tijdens droge periodes.

 

Ook oog voor mobiliteit

Als laatste is ook mobiliteit een belangrijk aspect geweest. In de Tuinen van Stene werd 600 meter nieuw fietspad aangelegd, waardoor o.a. de leerlingen van het aangrenzende Sint-Andreasinstituut veiliger naar school kunnen fietsen.

"Het dichtste bij Stene Dorp komt een poldertuin. In het waterweidelandschap worden zachte oevers aangelegd die zorgen voor meer biodiversiteit op de site en extra water bufferen bij hevige regenval. Het akkerlandschap is een zone voor innovatieve ontwikkelingen van stadslandbouw. Daar worden nieuwe teelten uitgetest, in productie gebracht en lokaal verdeeld.

Het project wordt zeker ook een plaats om te ontspannen en een echte ‘verblijfsplek’. Een ruimte die kan dienen als openluchtklas, maar ook als plaats voor ontmoetingen. Langs de biopluktuin zal je binnenkort langs de begraasde weides richting Schorre dijk en Stenedorp wandelen. Al moet daar eerst nog een nieuwe brug worden voorzien." 

Landschapsarchitect Eli Devriendt: dienst beheer, ontwerp en inrichting Stad Oostende.