Tuinen van Stene

Tuinen van Stene

Hoofdthemas

De ‘Tuinen van Stene’ liggen in een historisch polderlandschap dat verscholen ligt tussen de baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg, het Sint-Adreasinstituut, het polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder en 20ste eeuwse woonwijken van Oostende. De Tuinen zijn een groene oase van 35 hectare en een voorbeeld van een 21ste eeuws voedsel-, landschaps- en landbouwpark.

De ‘Tuinen van Stene’ bestaan uit vier delen: een biopluktuin, een waterweidelandschap (met de waterloop het Hendriksgeleed), een akkerlandschap (een zone voor innovatieve ontwikkelingen op het vlak van stadslandbouw) en een voedselplatform waar de ter plaatse gekweekte groenten aangeboden kunnen worden voor distributie.

De Tuinen van Stene zijn veel meer dan een groenruimte voor omwonenden en andere Oostendenaars. Het park is een laboratorium voor innovatieve landbouw en landbouweducatie, maar ook een plek voor natuurontwikkeling, een plaats voor ontspanning en een bijzonder wandelparadijs. Zo kun je langs de biopluktuin, door de begraasde weides richting Schorredijk en Stenedorp over een nieuwe brug over het Provinciegeleed wandelen en fietsen.

Bekijk hieronder een film over de ontwikkeling van het gebied en hoe het er uiteindelijk uit ziet.

De vier deelgebieden van de Tuinen van Stene

 1. De poldertuin
  De Biopluktuin valt binnen de poldertuin. Zo’n tweehonderdtachtig leden van de Biopluktuin oogsten er wekelijks hun oogstaandeel dat door de bioboer geplant en verzorgd wordt. In 2020 werd een hoogstamboomgaard aangeplant. Verder is er ook een pergola van 20 meter lang met druivelaars en daaronder picknicktafels. Deze ruimte vormt bovendien de perfecte locatie voor een openluchtklas.

 2. Het waterweidelandschap
  Dit is het centrale gedeelte van de Tuinen van Stene dat er nog steeds zo uitziet als in de 18de eeuw: natte weiden aan elkaar geregen via een grillige sloot, ‘de zwienesteert’ genaamd. Binnen dit gebied vind je grazers en vooral schapen die zorgen voor kortgemaaid gras.

 3. De testakkers
  In dit gedeelte worden er nieuwe gewassen getest en voorgesteld aan de parkbezoeker om uiteindelijk in de korte keten terecht te komen. 

 4. Het voedselplatform
  Aan de achterzijde van de baanwinkels aan de Torhoutsesteenweg komt een ruim fietspad met een fantastisch zicht op de Tuinen van Stene.

Tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering 

Het multifunctionele landbouwpark vormt niet alleen een mooi stuk natuur om in te wandelen of te fietsen. De Tuinen van Stene zijn het resultaat van een participatieproject en het ultieme voorbeeld van langetermijndenken. Naast de ontmoetingsfunctie van het park werd bij het uittekenen van de plannen vooral aandacht besteed aan projecten die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering kunnen tegengaan zoals:

 • Waterbuffering: we kregen in het verleden al een demonstratie, bij hevige storm is de kans op wateroverlast groot. Daarom moeten we inzetten op waterbuffering. In de Tuinen van Stene werden nieuwe kanalen gemaakt en werd 15 000 m³ grond verwijderd uit de dichtgeslibde kanalen. Zo is er opnieuw waterdoorstroming mogelijk. Het project werd hierom geselecteerd voor een Europese subsidie binnen het SCAPE-project (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs).

 • Stadslandbouw: de Tuinen van Stene is het eerste landbouwpark in Vlaanderen. Geen groenten laten overvliegen uit het zuiden, zelf kweken is de boodschap! Daarnaast worden er koeien en schapen gehouden en is er akkerland aanwezig. Alle producten komen in de korte keten terecht (recht van de boer dus … op je bord).

 • Hernieuwbare energie: In een volgende fase zullen er windmolens geplaatst worden in het park. Dat om water in het gebied te pompen tijdens droge periodes.

Ook oog voor mobiliteit

Ook mobiliteit is een belangrijk aspect van de Tuinen van Stene. Er werd 600 meter nieuw fietspad aangelegd, waardoor o.a. de leerlingen van het aangrenzende Sint-Andreasinstituut veiliger naar school kunnen fietsen.

"Het dichtste bij Stene Dorp komt een poldertuin. In het waterweidelandschap worden zachte oevers aangelegd die zorgen voor meer biodiversiteit op de site en extra water bufferen bij hevige regenval. Het akkerlandschap is een zone voor innovatieve ontwikkelingen van stadslandbouw. Daar worden nieuwe teelten uitgetest, in productie gebracht en lokaal verdeeld.

Het project wordt zeker ook een plaats om te ontspannen en een echte ‘verblijfsplek’. Een ruimte die kan dienen als openluchtklas, maar ook als plaats voor ontmoetingen. Langs de biopluktuin zal je binnenkort langs de begraasde weides richting Schorre dijk en Stenedorp wandelen." 

Landschapsarchitect Eli Devriendt, Stad Oostende

Luchtfoto Tuinen van SteneStad Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.