Twee Oostendse scholen tekenen in op OKIDOO-project

Stad Oostende heeft een samenwerkingsovereenkomst met de VZW Okidoo voor het project OKIDOO (Oostendse Kinderen in Dialoog met Onderwijs en Ouders) dat positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen wil bevorderen. Sinds kort zijn nu ook basisscholen De Zonnebloem en de Vlieger ingestapt.

In deze hectische maatschappij krijgen kinderen heel wat prikkels wat resulteert in concentratieproblemen, zorgen,…Als kinderen tips and tricks meekrijgen op school om hiermee om te gaan, dan kan dit hen helpen om beter te functioneren en zich beter in hun vel te voelen. Het project Oostendse Kinderen in Dialoog met Onderwijs en Ouders (OKIDOO) beantwoordt aan die nood.

Samenwerkingsovereenkomst

De Stad heeft al een aantal jaar een samenwerkingsovereenkomst met VZW Okidoo voor het project OKIDOO, een coachingtraject voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarop scholen van het lager onderwijs kunnen intekenen. ​ In het Meerjarenplan 2020-2025 is er een bedrag van 5 000 euro vastgelegd voor het project.

Mentaal welzijn is vandaag de dag een belangrijk thema, ook bij kinderen. Van jongs af aan ervaren zij in onze huidige samenleving druk en complexe situaties. Daarom is het erg belangrijk om hen hiermee te leren omgaan. Okidoo doet dit op een heel toegankelijke manier en draagt zo bij tot de latere veerkracht van onze Oostendse kindere

Momenteel zijn er elf Oostendse basisscholen ingetekend: ’t Klein College, De Zandlopertjes, OLKO Kaaistraat, SASO Schapenstraat, GO! Hendrik Conscienceschool, OLGO Gerststraat, Go! Puzzel Zandvoorde, GO! De Puzzel Meiboom, H. Hartschool, Go! Kroonlaan en sinds 2021 en 2022 respectievelijk nu ook Leefschool De Vlieger en Freinetschool De Zonnebloem. ​ Okidoo bereikt hiermee meer dan 1750 leerlingen.

Relaxatiesessies in de klassen

Per schooljaar worden er acht Okidoo-sessies ingepland in het leerprogramma van de tweede en derde graad en dat gedurende opeenvolgende schooljaren. Tijdens de sessies wordt er onder begeleiding van een professionele coach gewerkt naar verbeterde concentratie en bewuster leren omgaan met emoties waardoor het zelfvertrouwen van de leerlingen stijgt. Op die manier kunnen de leerlingen beter omgaan met stress. De kinderen leren er ook via verschillende oefeningen en ademhalingstechnieken om tot rust te komen, hun gevoelens te benoemen en hun talenten te ontdekken. De klasleerkracht is steeds aanwezig tijdens de relaxatieoefeningen. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om de kinderen te observeren en vanuit een andere invalshoek te zien.

Gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022 13.35 u.