Uitleenpost voor audiovisuele materialen verhuist naar Brugge

De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in zijn zitting van 25 maart 2021 beslist om de werking van de Uitleenpost Oostende voor audiovisuele materialen over te brengen naar de uitleendienst in de Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries Brugge. De verenigingen uit Oostende kunnen er tegen dezelfde voorwaarden materialen ontlenen.

Onderwijs- en overheidsinstellingen, jeugd- en volwassenenorganisaties, feitelijke verenigingen en vzw’s die zijn gevestigd binnen de provincie West-Vlaanderen kunnen er terecht om tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en provinciaal promotiemateriaal te ontlenen. Op deze manier wil de provincie West-Vlaanderen het verenigingsleven ondersteunen. Commerciële organisaties, beroepsverenigingen of particulieren komen niet in aanmerking. 

Meer informatie over de Provinciale uitleendienst op www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst-van-de-provincie

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 8 april 2021 13.18 u.