UiTPAS kansentarief

UiTPAS kansentarief

Inwoners van Oostende met een laag inkomen kunnen na een inkomensonderzoek een UiTPAS kopen aan 1,00 euro. Op vertoon van je UiTPAS aan kansentarief krijg je 80% korting bij deelname aan activiteiten van UiTPAS-aanbieders.

Wie komt in aanmerking?

Om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief breng je één van volgende attesten mee:

  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding (CAW) of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) of jouw gezamenlijk belastbaar inkomen onder deze inkomensgrenzen valt:

aantal personen ten laste (*)maximum belastbaar inkomen
018 855,63
122 346,31
225 836,99
329 327,67
432 818,35
536 309,03
639 799,71
 


(*) Een persoon ten laste die erkend is als persoon met een handicap (minstens 66%) telt als een extra persoon ten laste.

Waar aanvragen?

Haal je UiTPAS met kansentarief bij de Ontmoetingscentra, De Wegwijzer of het Sociaal Huis.

 

Klik hier voor meer info over UiTPAS Oostende.