UiTPAS kansentarief

UiTPAS kansentarief

Inwoners van Oostende met een laag inkomen kunnen na een inkomensonderzoek een UiTPAS kopen aan 1,00 euro. Op vertoon van je UiTPAS aan kansentarief krijg je 80% korting bij deelname aan activiteiten van UiTPAS-aanbieders.

Wie komt in aanmerking?

Om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief breng je één van volgende attesten mee:

  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding (CAW) of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of jouw belastbaar inkomen onder deze inkomensgrens valt:

aantal personen ten lastemaximum belastbaar inkomen 2021maximum belastbaar inkomen 2022
020292,5923303,84
124049,3027618,02
227806,0131932,20
331562,7236246,38
435319,4340560,56
539076,1444874,74
642832,8549188,92
746589,5653503,10

(*) Een persoon ten laste die erkend is als persoon met een handicap (minstens 66%) telt als een extra persoon ten laste.

Als je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft ook elk gezinslid ten laste dat op jouw adres gedomicilieerd is dat ook.                  

Waar aanvragen?

Een UiTPAS met kansentarief kan aangevraagd worden op afspraak bij Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen of Campus Edith Cavell. Maak telefonisch een afspraak via 0800 1 8400. OCMW-cliënten die al een maatschappelijk werker toegewezen hebben, kunnen terecht bij hem of haar voor een UiTPAS aan kansentarief. Je kan ook terecht bij een Ontmoetingscentrum in je buurt nadat je telefonisch een afspraak hebt gemaakt. 

Klik hier voor meer informatie over UiTPAS en de verkooppunten.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.