Wat is een uitstalling?

Een uitstalling is elke inname van het openbaar domein tegen de voor- of zijgevel van een handelszaak geplaatst met als doel de uitstalling en eventueel de verkoop van handelswaar ten behoeve van die handelszaak. Deze uitstalling kan gebeuren hetzij langs de huisgevels, hetzij in kastjes gehecht aan de huisgevels, hetzij aan koepels of haken waaraan de waren worden opgehangen.

Vergunning aanvragen

Doe hier je aanvraag

In detail

 • De uitstallingen moeten tegen de voorgevel van de handelszaak geplaatst worden. Een maximale uitsprong van 1,50 meter uit de rooilijn van het achterliggende gebouw moet gerespecteerd worden. Op het trottoir moet een volkomen vrije doorgang van minimaal 1,50 meter op het trottoir worden behouden voor de voetgangers. De particuliere ingangen moeten worden vrijgehouden.
 • Op verkeersvrije gedeelten van markten en pleinen worden uitstallingen toegestaan indien ze niet verder uit de rooilijn reiken dan de bestaande terrassen op die plaatsen (uitgezonderd de open terrassen op de centrale gedeelten van het Wapenplein, het Vissersplein en het Mijnplein). Is er geen terras, dan mag de uitstalling maximaal 1,50 meter uit de rooilijn van de handelszaak springen.
 • Op de wandelweg van de Albert I-Promenade (gedeelte tussen de Van Iseghemlaan en de Parijsstraat), mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de op die plaats aanwezige terrassen.
 • Op de trottoirs van de Visserskaai mogen de uitstallingen maximaal 5 meter uit de rooilijn van de handelszaak reiken en moet een doorgang van minimaal 1,50 meter worden vrijgehouden.
 • Op het plein, gevormd door de Sint-Paulusstraat, de Sint-Franciscusstraat en de Pastoor Pypestraat, gekend als het Paulusplein, mogen de uitstallingen maximaal 5 meter uit de rooilijn voor de handelszaak reiken. Het Paulusplein moet echter van elke privatieve bezetting (terrassen, uitstallingen, borden e.a.) gevrijwaard worden tijdens de “Paulusfeesten” net als tijdens de door het College van Burgemeester en Schepenen vooropgestelde evenementen.
 • Op het Strandplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de op die plaats vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden ook de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • Op het Vissersplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de op die plaats vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden ook de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • Op het Sint-Petrus- en -Paulusplein mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de op die plaats vergunde terrassen. Voor de windschermen gelden ook de bepalingen als voorzien voor de terrassen.
 • In de woonerven tussen de Van Iseghemlaan en de Albert I-promenade, en in de Kemmelbergstraat tussen de Koningsstraat en de Albert I-promenade mogen de uitstallingen maximaal even ver uitspringen als de op die plaats aanwezige terrassen.
 • Uitstallingen worden niet toegestaan in de Kapellestraat, Vlaanderenstraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Christinastraat, de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Parijsstraat, de Koning Boudewijnpromenade, het Wapenplein, de Groentemarkt, het Monacoplein, de Langestraat van het Monacoplein tot de Louisastraat, de Madridstraat en het Marie-Joséplein. Uitzondering wordt gemaakt voor het uitstallen van postkaartmolentjes, strandartikelen, braadspitten vóór slagerijen, groenten en fruit vóór groenten- en fruitwinkels, bloemen, sierplanten van handelaars en kustrijwielen. Ook verkoopstanden voor wafels en ijs worden toegestaan. Strandartikelen zijn enkel toegelaten op de Albert I-promenade.
 • De hoogte van de uitstallingen mag niet hoger zijn dan 1,50 meter boven het  trottoirniveau.
 • Toegestane uitstallingen mogen buiten worden gezet vanaf 8.00 uur en moeten tegen 22.00 uur worden binnengehaald.
 • Voedingswaren moeten minstens 0,50 meter boven het trottoirniveau net en hygiënisch zijn uitgestald in bakjes of kistjes in hout of in kunststof.
 • Een toegestane uitstalling mag lateraal worden begrensd door windschermen. De windschermen zijn minimaal 1,10 en maximaal 1,80 meter hoog. Vanaf 1,10 meter zijn ze verplicht doorzichtig.
 • Uitstallingen moeten rein en ordelijk worden uitgebaat. Het is verboden om partytenten, marktkraammateriaal e.d. te plaatsen.

Wat kost het?

De belasting voor het plaatsen van een uitstalling op het openbaar domein is afhankelijk van de zone waarin je terras zich bevindt. De prijzen zijn per m² en per jaar.

Zone 1Zone 2Zone 3
Adolf Buylstraat, Albert I-Promenade, Alfons Pieterslaan, Bonenstraat, Groentenmarkt, Kadzandstraat, Kapellestraat, Kemmelbergstraat, Kursaal Oost- en Westhelling, Langestraat, Leopold I-plein, Leopold II-laan, Marie-Joséplein, Monacoplein, Sint-Petrus- en -Paulusplein, Van Iseghemlaan, Vindictivelaan, Visserskaai, Vissersplein, Vlaanderenstraat, WapenpleinZeedijkalles wat niet tot zone 1 of 2 behoort
Zone 151,00 euro
Zone 240,00 euro
Zone 320,00 euro

Voor elke uitstalling zal een minimumbedrag van 42,00 euro aangerekend worden.

Meer gedetailleerde info over de belastingen vind je in de belastingsverordening betreffende het gebruik openbaar domein. Deze verordening heeft steeds voorrang op de prijzen vermeld op deze pagina.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.