UNDO

Oostende wil een nette en propere stad zijn en treedt op tegen alle vormen van overlast. Als minderjarige jongeren die overlast veroorzaken, bleef dit in het verleden vaak zonder gevolg.

Om dit aan te pakken heeft Stad Oostende het Undo-project ontwikkeld. Minderjarigen experimenteren graag en zoeken hun grenzen op. Wanneer minderjarigen over hun grenzen gaan en overlast plegen, willen we hen met dit project de kans geven om de veroorzaakte schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen. Als stad willen we zo een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen.

Voor wie

Voor alle minderjarigen tussen 16 en 18 jaar die op het grondgebied van Oostende een overtreding begaan.

Hoe werkt het

Als een minderjarige een overtreding begaat, begint het project te lopen. De ouders worden met een brief op de hoogte gebracht van de misstap van hun zoon of dochter. Elke minderjarige krijgt dan de kans om in te gaan op het bemiddelingstraject. Als de minderjarige ingaat op het bemiddelingsaanbod nodigt de bemiddelaar iedereen uit voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de alternatieve maatregel besproken.

De alternatieve maatregel is steeds gericht op herstel en wil een pedagogisch effect bij de minderjarige oproepen. Dit herstel kan zeer ruim omschreven worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het volgen van een opleiding tot enkele uren meehelpen met de stadsdiensten. Als de bemiddeling slaagt, vervalt ook automatisch de GAS–boete van max. 175 euro.

Welke overtredingen?

Wildplassen

Een grasperkje, een gevel, een brievenbus of een boom… zomaar ergens op of tegen urineren getuigt van weinig respect voor (het eigendom van) andere mensen én voor de netheid van onze stad.

Zwerfvuil en sluikstorten

Het is verboden om voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden,…) of plaatsen van de openbare ruimte (voetpaden, parken,…) te bevuilen op welke manier dan ook. Klein afval zoals verpakkingen van snoep, drank en sigaretten, maar ook papier- en plasticafval, lege blikjes, sigarettenpeuken,… mag je niet op de openbare weg gooien.

Afvalstraten/afvalkorven

Op diverse locaties in Oostende vind je ondergrondse containers. Ze zijn vooral handig voor wie zijn restafval niet op de dag van de ophaling kan buiten plaatsen. Je kunt je afval in deze containers deponeren, mits muntinworp van 50 eurocent. Het is dan ook de bedoeling dat afval in de afvalcontainer gaat en er niet naast wordt gedeponeerd.

Vuur(werk)

Het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes, enz. is niet alleen erg gevaarlijk, maar ook storend voor de omgeving. Dit is verboden in onze stad.

Veilig op het strand

Tijdens de zomermaanden zijn er strikte regels waar en wanneer je mag baden in de zee. De bewaakte zones zijn herkenbaar aan de vlaggen (groen, geel of rood), hoge reddersstoel en gele boeien. De strandredders staan in juli en augustus dagelijks tussen 10.30 en 18.30 uur op hun post. Om alles veilig te laten verlopen worden de strandredders tijdens de zomermaanden door de strandpolitie permanent bijgestaan.

Honden

Als je je hond uitlaat, moet je steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje. Zo’n zakje bij je dragen is niet voldoende, je moet het ook gebruiken. De uitwerpselen van je viervoeter verwijderen is te allen tijde de boodschap. Bovendien loopt je hond op de openbare weg en in parken en bossen steeds aan de leiband. Je mag hem nooit laten rondzwerven.

Negeren burgemeestersbesluit

De burgermeester van de stad is bevoegd voor onze veiligheid. Eén van de instrumenten die hij daarvoor kan gebruiken is een opmaken van een burgemeestersbesluit. Dit kan bijvoorbeeld een plaatsverbod zijn voor iemand die meermaals voor problemen