UNDO-Project voor jongeren

Het UNDO-Project: een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen

UNDO-Project voor jongeren

Oostende wil een nette en propere stad zijn en treedt op tegen alle vormen van overlast. Als minderjarige jongeren die overlast veroorzaken, bleef dit in het verleden vaak zonder gevolg.

Om dit aan te pakken heeft Stad Oostende het Undo-project ontwikkeld. Minderjarigen experimenteren graag en zoeken grenzen op. Wanneer minderjarigen over die grenzen gaan en overlast veroorzaken, wil Stad Oostende hen met dit project de kans geven om de veroorzaakte schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen. Als Stad willen we zo een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen.

Ook in de buurt van hun school zorgen sommige jongeren regelmatig voor overlast (denk aan zwerfvuil of vandalisme bijvoorbeeld). Om dit tegen te gaan worden nu ook controles opgestart in de schoolomgevingen.

Voor wie

Voor alle minderjarigen tussen 16 en 18 jaar die op het grondgebied van Oostende een overtreding begaan.

Hoe werkt het

Als een minderjarige een overtreding begaat, begint het project te lopen. De ouders worden met een brief op de hoogte gebracht van de misstap van hun kind. Elke minderjarige krijgt dan de kans om in te stappen in het bemiddelingstraject. Als de minderjarige ingaat op het bemiddelingsaanbod nodigt de bemiddelaar iedereen uit voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de alternatieve maatregel besproken.

De alternatieve maatregel is steeds gericht op herstel en wil een pedagogisch effect bij de minderjarige oproepen. Dit herstel kan zeer ruim omschreven worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het volgen van een opleiding tot enkele uren meehelpen met de Stadsdiensten. Als de bemiddeling slaagt, vervalt ook automatisch de GAS–boete van max. 175 euro.

Meer info op www.oostende.be/undo

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022 11.48 u.