Unieke archeologische vondst in Oostende: resten van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip gevonden

Op een bouwwerf in de Torhoutse steenweg vond het agentschap Onroerend Erfgoed resten van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip. Dit is een unieke archeologische vondst, want van dergelijk type schepen is zeer weinig bewaard gebleven. De restanten worden bewaard in situ.

Archeologisch onderzoek 

In de Torhoutse steenweg 133 in Oostende zijn momenteel bouwwerkzaamheden aan de gang. Er werd eerder een archeologisch onderzoek verricht door het agentschap Onroerend Erfgoed dat aantoonde dat er mogelijks restanten van een scheepswrak op ongeveer 8 meter diepte zouden kunnen liggen. Daarom nam het agentschap Onroerend erfgoed grondstalen op 7 tot 9 meter diepte. En met succes: er werden houtresten gevonden die in het labo werden onderzocht. Ook bijkomende bodemstalen werden verder onderzocht.

Unieke restanten van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip

De bevindingen zijn spectaculair: het zijn belangrijke houten elementen van een vijftiende-eeuws Bourgondisch vrachtschip. Geen zogenaamde Kogge of Hanzeschip maar wel de Vlaamse tegenhanger. Dit was wellicht een groot schip want de plankresten zijn ongeveer 8 cm dik. Van dergelijk type schepen is heel weinig bewaard gebleven. Een erg interessante en unieke vondst waar de archeologen bijzonder opgetogen mee zijn.

Bewaring in situ

Deze restanten worden wellicht niet opgegraven maar 'in situ' bewaard. Het is technisch een hele uitdaging om op dergelijke diepte te gaan opgraven. Het funderingsplan van de bouwheer is ondertussen gewijzigd zodat de locatie waar het scheepswrak zich bevindt, zoveel mogelijk wordt ontweken.

Gepubliceerd op maandag 27 juni 2022 15.57 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.