Vacature: Arts bij het MSOC - niveau A6 (deadline: 1 maart 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor deeltijds (18u/week) (verslavings) Arts bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor (verslavings) arts (A6a-A7a) bij het MSOC in contractueel verband voor 18u per week. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

Doelgroep:

Het MSOC staat in voor de ambulante opvang en begeleiding van mensen met een ernstige drugproblematiek. Kernbegrippen zijn laagdrempeligheid, multidisciplinariteit en harm-reduction (schadebeperkend werken). Er wordt medische en psychosociale hulp voorzien aan mensen die in de meer klassieke hulpverlening niet terecht kunnen.

Plaats in de organisatie:

De arts van het MSOC staat in voor de medische begeleiding van de cliënten. Hij/Zij is mede verantwoordelijk dat het MSOC op een transparante manier de vooropgestelde doelstellingen bereikt die voortvloeien uit de missie en de visie van het MSOC conform de conventie tussen het Stadsbestuur en het RIZIV. Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het MSOC.

Omschrijving van de functie:                                       

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de medische opdrachten van het MSOC.
 • Je begeleidt de verpleegkundigen wat hun medische opdrachten betreft.
 • Je bewaakt mee het medisch luik binnen de multidisciplinaire werking en verzekert de kwaliteit van de
 • dienstverlening.
 • Je staat samen met het medisch en psychosociaal team in voor intakes, cliëntbegeleiding en
                      crisisopvang.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor een correct dossierbeheer, rapportage en andere administratieve
  procedures.
 • Je hebt een adviserende en motiverende functie naar de teamleden.
 • Je neemt actief deel aan interne en externe overlegstructuren en staat in voor een optimale
  netwerkontwikkeling.
 • Je rapporteert aan de directeur van het MSOC.

Voorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma doctor in de Geneeskunde.
 • In bezit van rijbewijs B.
 • Basiskennis van Harm Reduction en bemoeizorg.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • In staat om zowel individueel als in team te werken.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • Ervaring met verslavingsproblematiek en kennis van de drughulpverlening is een pluspunt.

Aanbod:

Een contract voor deeltijds 18u/week in Oostende.

Wij bieden maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Arts bij het MSOC - niveau A6 (deadline: 1 maart 2020)en dit ten laatste op 1 maart 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs B. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Vragen? Neem contact op met Piet Dheedene, directeur MSOC Oostende, 059/51 63 29.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op zondag 13 oktober 2019 10.13 u.