Vacature: contractueel technisch beambte begraafplaatsen directie Openbaar Domein - niveau E (deadline: 22 mei 2019)

Bij stad Oostende is er een vacature van contractueel technisch beambte begraafplaatsen directie Openbaar Domein - niveau E (deadline: 22 mei 2019)

VACATUREGEGEVENS

FUNCTIE: Technisch beambte (contractueel) niveau E – medewerker begraafplaatsen

Dienst: Directie Openbaar Domein

Aantal betrekkingen: 1 of meerdere afhankelijk van in te vullen plaatsen

Omschrijving van de functie

 • Onderhouden van groen, verwijderen van onkruid en niet gereglementeerde beplantingen op de begraafplaatsen
 • Onderhouden van de paden en de massieve grafzerken
 • Onderhoud van lokalen en sanitaire inrichtingen (reinigen)
 • Onderhoud van bijzettingsconstructies (reinigen en schilderen)
 • Aanleg en instandhouding van allerlei bijzettingszones
 • Delven van putten en na bijzetting dichten van de putten
 • Dragen en bijzetten van lijkkisten (kelder en grond)
 • Dichtmetselen toegang van allerlei bijzettingsconstructies
 • Nivelleren van terreinen (invoeren van teelaarde, aandammen en inzaaien + opvolging)
 • Verwijderen van grafzerken en andere massieve constructies
 • Verstrooiing van assen op de strooiweide en zee
 • Bijzetten van assenurnen in columbarium, urnekelder en grond
 • Bijzetten van volwaardige lijkkisten in kelders en grond.
 • Je staat in voor het ontgraven van lijken dit zowel voor gerechtelijke ontgravingen als voor ontgravingen op het einde van de concessie.

Profiel

 • Je bent collegiaal, correct, stipt en dús een aanwinst voor het team.
 • Verzorgd voorkomen en bereid zijn tijdelijk een uniform te dragen.
 • Je bent vlot en klantvriendelijk ingesteld.
 • Je bent bereid om beurtelings op zaterdag en buiten de normale diensturen te werken.
 • Je bent bereid om buiten te werken in alle weersomstandigheden.
 • Beschikken over een fysieke en mentale gezondheid.
 • Respect voor de privacy van de burger.
 • Je hebt zin voor initiatief en bereid u bij te scholen indien dit vereist is.
 • Beschikken over voldoende technische kennis i.v.m. het beheer van wegenisinfrastructuur (bouw)
 • Bereid zijn om binnen het jaar na aanstelling over het rijbewijs B te beschikken (in eigen tijd en op eigen kosten).

Prestatiebreuk: Voltijds: 38 uur per week

Diplomavoorwaarden: Geen diplomavereiste

Bijkomende informatie: Een arbeidsovereenkomst van bepaalde, onbepaalde duur of een vervangingsovereenkomst zijn mogelijk.

Bijkomende voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst)
 • Fietsvergoeding
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan meteen online via Solliciteer online: technisch beambte begraafplaatsen directie Openbaar Domein - niveau E (deadline: 22 mei 2019) Voeg als bijlage een curriculum vitae.

De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 22 mei 2019 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd.

Stadsbestuur Oostende

Dienst Personeel

Vindictivelaan 1

8400 Oostende

Contactpersoon: Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09)

De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

 • maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur
 • dinsdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur
 • vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd:

Praktische proef:

In de praktische proef wordt gepeild naar de motivatie, de behendigheid, praktische kennis en tempo van de kandidaat.

Mondelinge proef:

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en tevens gericht naar de specifieke materie.

Alle geslaagde kandidaten worden op een alfabetische lijst ingeschreven. Indien er vacante betrekkingen bij de directie Openbaar Domein (begraafplaatsen) zijn, zal uit deze lijst worden geput.

Het stadsbestuur van Oostende  streeft naar diversiteit op de werkvloer. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019 18.00 u.