Vacature: Bemiddelaar GAS - niveau A1a-A3a (deadline: 23 februari 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor bemiddelaar in het kader van Gemeentelijke Administratieve Sancties bij de dienst Integrale Veiligheid

VACATUREGEGEVENS

Functie:bemiddelaar GAS - niveau A1a-A3a

Dienst: Integrale Veiligheid

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie

- Je staat in voor het ontwikkelen en uitvoeren van het bemiddelingsbeleid in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

- Je voert de bemiddelingen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties uit.

- Je volgt de evoluties m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties en bemiddeling.

- Je neemt deel als bemiddelaar aan het lokale beleid ter preventie van overlast.

Profiel

- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden

- Oplossingsgericht denken, creatief

- Weet te onderhandelen

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit

- Goede analyse- en synthesegeest

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden

- Respect voor deontologie en wetgeving

Toelatingsvoorwaarden

- In bezit zijn van rijbewijs B

- Houder zijn van een universitair diploma rechten of criminologie of een andere master (niveau A) dat relevant is voor het takenpakket. De selectiecommissie beslist in het laatste geval of je diploma in aanmerking wordt genomen.

- Bereid zijn een opleiding ‘bemiddeling’ te volgen of over professionele ervaring of een opleidingsattest op het gebied van bemiddeling beschikken

- In het bezit zijn van een recent gunstig uittreksel uit het strafregister model 596.2

- Geen enkele veroordeling hebben opgelopen, zelfs met uitstel, tot een correctionele of strafrechtelijke straf, bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, met uitzondering van veroordelingen voor inbreuken op de reglementering betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaande uit het verval van het recht tot sturen van een gemotoriseerd voertuig uitgesproken op andere gronden van het fysieke onvermogen.

Aanbod:

Voltijds contract - 38 uur per week. Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur) met een bruto startsalaris van min. € 3.107 en max. € 5.469.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Bemiddelaar GAS - niveau A1a-A3a (deadline: 23 februari 2020) en dit ten laatste op 23 februari 2020.

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en je rijbewijs B en een curriculum vitae toe.Het uittreksel uit het strafregister kan onmiddellijk worden toegevoegd of moet uiterlijk bij het indienen van de thuisopdracht aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09) of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd.

SELECTIEPROGRAMMA

Preselectie

Indien er meer dan 10 kandidaturen worden ingediend, kan een preselectie worden georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst.

Vereist minimum : 12/20

De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef.

Schriftelijke proef

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling naar de cases van het schriftelijk gedeelte mogelijk is.

Duur: 30 min

Vereist minimum: 25/50

Op het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef moet minstens 60/100 worden behaald. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

 

Gepubliceerd op donderdag 30 januari 2020 10.13 u.