Vacature: Coördinator ontmoetingscentra - niveau A1a-3a (deadline: 17 mei 2021)

Vacature: Coördinator ontmoetingscentra - niveau A1a-3a (deadline: 17 mei 2021)

Stad Oostende organiseert een vergelijkend examen voor indiensttreding en aanleg van een werfreserve voor de functie van Coördinator ontmoetingscentra.

Jobinhoud:

De ontmoetingscentra zijn sociale kruispunten op maat van de Oostendse buurten en wijken. Samenwerking en partnerschap staan centraal in het verbinden van Oostendenaars met elkaar en de diverse werkingen. Bevorderen van sociale netwerken en levenskwaliteit vormen daarbij de rode draad.

De coördinator ontmoetingscentra staat in voor een optimale en een professionele samenhang binnen de verschillende ontmoetingscentra met het oog op een efficiënte werking en een kwalitatief aanbod aangepast aan de noden van de wijk. De coördinator motiveert en coacht de centrumleiders, versterkt de samenhorigheid, het polyvalent meewerken en de loyale samenwerking tussen de ontmoetingscentra.

Voorwaarden:

Je bent houder van een masterdiploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor een betrekking van niveau A.

Aanbod:

We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur, een bruto startsalaris min. € 3.107 en max. € 5.469. Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon*.

We bieden de mogelijkheid tot het werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding werk-privé. Daarnaast krijg je de mogelijkheid tot aansluiting bij de hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 5, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. Bovendien kan je gebruik maken van ons personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.

*Enkel voor kandidaten via aanwerving.

Selectieprocedure:

Schrijf je in via onderstaande blauwe sollicitatieknop, ten laatste op maandag 17 mei 2021. Mogelijk wordt de oproep verlengd. Kijk steeds voor de meest recente informatie op de website.

Je sollicitatiedossier bestaat uit het ingevuld sollicitatieformulier dat je op de website vindt.  

Selectieprogramma

1. Verkennend gesprek :

In dit selectieonderdeel wordt een beperkt aantal competenties, motivatie en inzicht in de functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie.
Dit deel is eliminerend en staat op 50 punten. De kandidaten moeten minstens 50% halen om te slagen voor dit onderdeel.

2. Assessment Center :

In dit gedeelte worden de kandidaten gescreend op hun leidinggevende competenties.

Kandidaten met een beoordeling ‘geschikt’ worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

3. Schriftelijke en mondelinge proef :

De kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment, krijgen een schriftelijke proef thuis. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerder concrete cases die verband houden met de functie. Zij bereiden op deze manier de mondelinge proef voor. Tijdens de mondelinge proef licht de kandidaat zijn aanpak van de cases toe aan de selectiecommissie.  Deze proef strekt ertoe de vaardigheden van de kandidaat, het leidinggeven, het samenwerken, de maturiteit en de wijze waarop de kandidaat zijn /haar persoonlijke ideeën uiteenzet te beoordelen.

Dit gedeelte staat op 50 punten. De kandidaten moeten 50 % behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Kandidaten moeten minstens 60 % op het eerste en het derde onderdeel samen behalen om te slagen in de selectieprocedure

Lees zeker ook de functiebeschrijving die je onderaan deze pagina vindt voor meer info over de jobinhoud.

Voor meer info kan je terecht bij Maggy Bendels: maggy.bendels@oostende.be of T 059 59 10 97

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021 11.05 u.