Vacature: Deskundige PBW arbeidsveiligheid - Preventieadviseur niv.2 - niveau B (deadline: 8 november 2020)

Vacature: Deskundige PBW arbeidsveiligheid - Preventieadviseur niv.2 - niveau B (deadline: 8 november 2020)

Stad Oostende organiseert in samenwerking met Poolstok en Ascento een vergelijkend examen voor indiensttreding en aanleg van een reserve. Dat gebeurt tegelijk via de procedure van aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

JOBINHOUD:

Je begeleidt de diensten bij de opmaak van risicoanalyses, indienststellingverslagen, instructiekaarten en andere documenten binnen de wet welzijn.

Je voert arbeidsongevallenonderzoeken uit en je ondersteunt de organisatie bij het behalen van de doelstellingen binnen het welzijnsbeleid.

Je volgt nieuwe initiatieven en tendensen inzake veiligheid, welzijn en gezondheid op en je werkt deze uit.

Werkgroepen opstarten en hun taak tot een goed einde brengen zijn voor jou een evidentie.

In het kader van de wet welzijn ben je allround inzetbaar en je weet de wetgeving over te brengen op een verstaanbare en enthousiasmerende manier waarbij je alle actoren binnen de organisatie weet te motiveren tot het verhogen van de veiligheid van de werkomstandigheden.

Je helpt mee in het verder digitaliseren van de dienst en zelfstandig werken schrikt jou niet af.  Je rapporteert aan en adviseert het management.

VOORWAARDEN:

Bij aanwerving

  • Minimum 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring
  • Met vrucht een erkende cursus van preventie-adviseur niveau 2 beëindigd hebben of bereid zijn deze cursus te volgen en met vrucht te beëindigen

Bij bevordering

  • Ofwel ben je na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwerving- en selectieprocedure zoals voorzien in de rechtspositieregeling, ofwel ben je vóór 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
  • Houder zijn van een graad niveau C binnen het OCMW, met minimum 4 jaar niveauanciënniteit in een graad C
  • Met vrucht een erkende cursus van preventie-adviseur niveau 2 beëindigd hebben of bereid zijn deze cursus te volgen en met vrucht te beëindigen
  • Je hebt geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie

Interne mobiliteit

  • Ofwel ben je na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwerving- en selectieprocedure zoals voorzien in de rechtspositieregeling, ofwel ben je vóór 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
  • Je bent houder van een graad B(V)1-3, met minimum 2 jaar graadanciënniteit
  • Met vrucht een erkende cursus van preventie-adviseur niveau 2 beëindigd hebben of bereid zijn deze cursus te volgen en met vrucht te beëindigen
  • Je hebt geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie

AANBOD:

We bieden je een voltijds contract aan van onbepaalde duur* met een bruto maandloon van minimum € 2.460 en maximum € 4.146. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon. **

Je werkt volgens een glijdend uurrooster waardoor je een goede balans werk-privé behoudt, je ontvangt maaltijdcheques €5, een fietspremie, de volledige terugbetaling van sociaal abonnement, een gratis hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. We beschikken over een personeelsrestaurant met een zeer ruim aanbod aan democratische prijzen.

*Statutaire kandidaten in dienst bij Stad Oostende kunnen hun statuut behouden bij bevordering, interne en externe mobiliteit.

**Enkel voor kandidaten via aanwerving.

SOLLICITEREN:

Schrijf je in ten laatste op zondag 8 november 2020 via onderstaande sollicitatieknop. De oproep wordt mogelijks verlengd. Kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Je sollicitatiedossier bestaat uit het inschrijvingsformulier, een kopie van het hoogst behaalde diploma en desgevallend een kopie van het attest preventieadviseur niveau 2.

Solliciteren bij Stad Oostende: Deskundige PBW arbeidsveiligheid - Preventieadviseur niv. 2 - B1-3 (deadline: 8 november 2020)

SELECTIEPROCEDURE:

De selectieprocedure bestaat uit volgende eliminerende proeven: een praktische proef (case) en een interview (beide proeven gaan achtereenvolgend door op dezelfde dag en tijdens de kantooruren).

Voor kandidaten bij aanwerving die niet over een bachelorsdiploma beschikken voorzien we een niveau- en capaciteitsproef (deze onderzoekt op de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.)

Optioneel kan ook een preselectieproef doorgaan op basis van het cv. (Dit biedt de selectieverantwoordelijke de mogelijkheid de vereiste 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring bij aanwerving in te schatten).

Elk selectieonderdeel – uitgezonderd de preselectie - kan online afgenomen worden. 

Iedereen die geslaagd is voor het examen wordt opgenomen in één vergelijkende reserve voor een periode van vier jaar, gerangschikt naar volgorde van het behaalde resultaat.

Lees zeker ook de infobundel en de functiebeschrijving die je onderaan deze pagina vindt voor meer informatie betreffende de examenprocedure en de jobinhoud.

 

Voor meer informatie over de examenprocedure: Joke Maertens; joke.maertens@oostende.be , 059 59 11 04.

Voor meer informatie over de jobinhoud: Fien Windels; fien.windels@oostende.be , 059 25 82 67.

Gepubliceerd op donderdag 17 september 2020 13.56 u.