Vacature: Diensthoofd Contact Center (niveau A1a - A3a) - deadline: 31 juli 2021

Stad Oostende organiseert een vergelijkend examen voor indiensttreding en aanleg van een reserve voor de functie van diensthoofd contact center (A1a-A3a) bij de directie Publiekszaken.

Jobinhoud

Als diensthoofd van het contactcenter, dat deel uitmaakt van de directie Publiekszaken, sta je in voor de aansturing van de medewerkers van de diverse onthaalpunten en de telefonie die actief zijn zowel in het stadhuis als op de campus Edith Cavell. Je stimuleert het team naar een verdere, doorgedreven samenwerking met andere diensten en je plaatst hierbij het klantperspectief steeds voorop. Je zorgt voor de taakverdeling, maakt de uurroosters op, je beheert het budget, ... Je neemt ook de ambitie op van kwaliteitsverhoging door het implementeren van een vergaande klantgerichte visie, vraagverheldering als methodiek en algemene toegankelijkheid.

Ook neem je dienstoverschrijdende projecten op zoals bijvoorbeeld het project m.b.t. het optimaliseren of vernieuwen van de telefoniecentrale. Dit doe je in samenwerking met de dienst IT.

Daarnaast stuur je ook de medewerkers van het meldpunt aan. Met het nieuwe meldpunt is het de ambitie om alle meldingen en klachten te centraliseren, te registreren en de klant tijdig een correct antwoord te bezorgen. Dat gebeurt in overleg met de betrokken diensten die hiervoor input leveren. Met behulp van een nieuw softwareplatform wordt de flow gedigitaliseerd. Alle klachten en meldingen worden dan vervat in een geregelde rapportage die de basis kan vormen voor structurele veranderingen binnen onze organisatie. Ook hier is een uitgesproken klantgerichte visie van essentieel belang.

Voorwaarden

Bij aanwerving:

  • Je bent houder van een master- of een bachelordiploma.

Bij bevordering:

  • ofwel ben je na 1 januari 2008 bij de Stad of het OCMW aangesteld na een aanwerving- en selectieprocedure zoals in de rechtspositieregeling staat;
  • ofwel ben je vóór 1 januari 2008 aangesteld bij de Stad of het OCMW na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 
  • Je bent houder van een graad niveau B of C met minimum 1 jaar dienstanciënniteit bij OCMW / Stad Oostende. 
  • Je hebt geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie.

Personeelsleden die in statutair verband zijn aangesteld behouden bij bevordering hun statuut.

Bij interne mobiliteit:

  • ofwel ben je na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwerving- en selectieprocedure zoals in de rechtspositieregeling staat;
  • ofwel ben je vóór 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.
  • je bent houder van een graad niveau A met loopbaan A1a-A3a.
  • je hebt geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie.

Personeelsleden die in statutair verband zijn aangesteld behouden bij interne mobiliteit hun statuut.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur, een bruto startsalaris min. €3.170 en max. €5.578.            .

Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximum 10 jaar overgenomen bij de bepaling van je startloon. We bieden de mogelijkheid tot het werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding tussen werk en privé, je krijgt gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, mogelijkheid tot groepsaankopen.

Selectieprocedure

Schrijf je ten laatste op 31 juli 2021 in Solliciteren bij Stad Oostende: diensthoofd Contact Center (A1a-A3a) (deadline: 31 juli 2021). Mogelijk wordt de oproep verlengd. Kijk steeds voor de meest recente informatie op de website.

Interne kandidaten sturen hun motivatiebrief en CV naar personeel@oostende.be

De examenprocedure bestaat uit volgende proeven: een verkennend gesprek, een assessment center, een schriftelijke case en een mondelinge proef. De reserve is vier jaar geldig. Kandidaten met een bachelordiploma die deelnemen aan de wervingsselectie moeten eveneens slagen voor een capaciteits- of niveautest.

De volledige selectieprocedure zal plaatsvinden vanaf midden augustus tot midden september 2021.

Als je eerder al deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment) kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én als het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen twee jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) vraag je via personeel@oostende.be.

Meer informatie kan je verkrijgen via 059 25 89 07. 

Gepubliceerd op donderdag 24 juni 2021 14.52 u.