Vacature: Directeur Externe Relaties - niveau A (deadline: 2 augustus 2020)

Stad Oostende organiseert een vergelijkend examen via aanwerving, bevordering en externe mobiliteit voor de functie van Directeur Externe Relaties.

Jobinhoud:
De nieuwe eengemaakte organisatie Stad Oostende krijgt stilaan zijn finale vorm. Nieuw in de organisatie is een directie ‘Externe Relaties’ en daarvoor zoeken we een enthousiaste directeur. Het kernwoord van deze nieuwe directie is interactie, in de ruime zin. Externe relaties coördineert het evenementenbeleid van Stad Oostende: organisatoren van evenementen zullen er terecht kunnen, zowel voor de administratieve afhandeling als een meer inhoudelijke coaching van hun evenement. Ook alle plechtigheden, ceremonieën en eigen stadsevenementen (zoals de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie of de Oostendedag) behoren tot het takenpakket. Daarnaast neemt ook burgerparticipatie een belangrijke plaats in binnen Externe Relaties. Deze directie organiseert zelf stadsbrede participatie en biedt ondersteuning aan andere diensten die zelf een specifiek participatieproject op poten willen zetten. De interactie krijgt tenslotte ook een internationale dimensie, want ook internationale samenwerking valt onder Externe Relaties. Kortom, een boeiend en uiteenlopend takenpakket!

De nieuwe directie Externe Relaties zal vooral bestaan uit een team van 'doeners', uit mensen die het woord ‘dienstverlening’ zijn volledige kracht willen geven en zo Stad Oostende op de kaart willen zetten en in contact willen treden met de burger. Alles gebeurt vanuit een sterke klantgerichte aanpak. Er is ruimte voor een eigen visie, creativiteit, experiment, denken en doen ... in een uitdagende wisselwerking met de burger.

Voorwaarden:
Bij aanwerving
• je beschikt over een masterdiploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor niveau A
• je hebt minstens 1 jaar relevante beroepservaring

Bij bevordering
• ofwel ben je na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwerving- en selectieprocedure zoals voorzien in de rechtspositieregeling;
ofwel ben je vóór 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen
• je bent houder van graad niveau A
• je hebt minimum 1 jaar dienstanciënniteit
• je hebt geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie

Aanbod:
We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur*, een bruto startsalaris min. € 4.039 en max. € 6.912.. Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon**.
We bieden de mogelijkheid tot het werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding werk-privé, je krijgt gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 5, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, je kan gebruik maken van ons personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.
*Statutaire kandidaten in dienst bij de Stad of het OCMW Oostende kunnen hun statuut behouden bij bevordering.
**Enkel voor externe kandidaten via aanwerving.

Solliciteren:
Schrijf je in via onderstaande sollicitatieknop, ten laatste op zondag 2 augustus 2020. Kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!
Je sollicitatiedossier bestaat uit een curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van het masterdiploma (kopie diploma geldt enkel voor kandidaten via aanwerving).

Solliciteren bij Stad Oostende: Directeur externe relaties - A5a-5b (deadline: 2 augustus 2020)

Selectieprocedure:
De examenprocedure bestaat uit volgende eliminerende proeven: een schriftelijke proef via thuisopdracht, een assessment center en een mondelinge proef. De thuisopdracht ontvang je via mail op 28 augustus en dien je uiterlijk zondag 6 september om middernacht in. Het assessment center en de mondelinge proef worden gepland in de tweede helft van september.
Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan elke proef online afgenomen worden. De reserve is 4 jaar geldig.

Lees zeker ook de functiebeschrijving, de kadering van de functie en de infobundel die je hieronder vindt voor meer info over de jobinhoud en de examenprocedure.

Voor meer informatie over de job: Vicky Pettens – Departementshoofd Publieke relaties; vicky.pettens@oostende.be of 059 25 89 00;
Voor meer informatie over de examenprocedure: Joke Maertens – Deskundige personeel; joke.maertens@oostende.be of 059 59 11 04.

Gepubliceerd op maandag 22 juni 2020 15.58 u.