Vacature: Financieel deskundige - niveau B (deadline: 15 augustus 2021)

Vacature: Financieel deskundige - niveau B (deadline: 15 augustus 2021)

Stad Oostende organiseert een vergelijkende selectie voor Financieel deskundige bij het departement financiën en directie personeel

VACATUREGEGEVENS

Functie: Financieel deskundige - niveau B

Dienst: Departement financiën/directie personeel

Aantal betrekkingen: 2

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor Financieel deskundige (B1-B3) voor het departement financiën en directie personeel. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve.  De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar.

JOBINHOUD

Als financieel deskundige binnen het team belastingen sta je mee aan de basis van de uitvoering van de lokale belastingen van de stad Oostende. Om dit te realiseren volg je de ontwikkelingen binnen de wereld van lokale belastingen, zowel op juridisch als administratief vlak.Je bent in staat belastingreglementen kritisch in vraag te stellen met het oog op een vlotte inning van lokale belastingen.

Nauwkeurigheid en punctualiteit zijn noodzakelijke competenties want belastingen zijn onderworpen aan strikte reglementering en procedures.  Als een ware teamplayer werk je samen met de collega’s met het oog op een efficiënte werking in deze uitermate administratieve omgeving. 

Binnen de directie Personeel sta je in voor het budgetbeheer en ondersteun je de directeur Personeel bij de opmaak en het bewaken van het budget en het meerjarenplan inzake personeel.

We leggen een algemene werfreserve aan van financieel deskundigen.  Afhankelijk van het team waarin je terecht komt, zullen je uitdagingen verschillen.  Met je economische achtergrond ben je in staat om de budgetcyclus mee vorm te geven, de liquiditeitenplanning te sturen of het crediteuren- en debiteurenbeheer gestalte te geven.  Je houdt van uitdagingen en kan invulling geven aan de veranderingen die op financieel-economisch vlak op het lokaal bestuur af komen.

Dankzij je gedrevenheid en je zin voor digitalisering en automatisering werk je mee aan de uitbouw van een modern en performant financieel beleid van de stad Oostende.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je bent houder van een bachelorsdiploma bedrijfsmanagement of gelijkwaardig

Selectieprogramma

Schriftelijke proef:  toegestuurd op 20 augustus 2021, indienen ten laatste 26 augustus 2021

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef: week 13 september 2021

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview inclusief toetsing profiel en waarbij een terugkoppeling naar de cases van de thuisopdracht mogelijk is.

Duur : 30 minuten

Vereist minimum : 25/50

Om te slagen moet de kandidaat over het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef 60/100 behalen.

Bijkomende informatie:

Voltijds: 38 uur per week

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een bruto startsalaris van min. € 2.509 en max. € 4.229.

Bijkomende voordelen: Wij bieden maaltijdcheques, de mogelijkheid tot aansluiting bij de hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep kan bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar in rekening worden gebracht voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren kan enkel digitaal via onderstaande link: Solliciteren bij Stad Oostende: Financieel deskundige - niveau B1-B3 (deadline: 15 augustus 2021) en dit ten laatste op 15 augustus 2021.

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. 

Contactpersoon: Maggy Bendels, maggy.bendels@oostende.be of via 059 59 10 97.

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.
Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 10.13 u.