Vacature: Gemeenschapswacht-vaststeller - C1-3 (deadline: 9 oktober 2022)

Wil je meewerken aan een veilige en nette leefomgeving in Oostende? Ben je communicatief vaardig? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

Jobinhoud

Gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande instanties. Als Gemeenschapswacht tracht je de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen door:

  • preventief te werken rond criminaliteit- en overlastfenomenen;
  • het sensibiliseren van de burgers aangaande veiligheid, criminaliteitspreventie en overlast;
  • het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te versterken;
  • het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en openbaar domein;
  • het vaststellen van inbreuken op stedelijke verordeningen die gekoppeld zijn aan Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Lees zeker ook de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.

Je komt terecht binnen departement Mens, directie Samenleven om uiteindelijk aan de slag te gaan op de dienst Veiligheid, binnen dienst Gemeenschapswachten.

Ben je benieuwd hoe de stedelijke organisatie bij Stad Oostende eruit ziet? Neem dan hieronder een kijkje op ons organogram.

Klik hier om het organogram te bekijken

Voorwaarden

  • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs. 
  • Schoolverlaters kunnen eveneens deelnemen aan deze selectieprocedure mits een persoonlijke verklaring op eer dat men binnen een termijn van 5 maanden zal deelnemen aan de eindexamens om het diploma te behalen. 
  • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behalve veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid
  • In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1-33 GAS ambtenaar
  • Geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht
  • Belg zijn
  • In het bezit zijn van rijbewijs B
  • Niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of door de Koning bepaalde activiteit.

Profiel

  • Mondeling en schriftelijk communicatievaardig zijn
  • Basiskennis computergebruik
  • Zelfstandig en in team kunnen werken
  • Burgerzin vertonen met respect voor medemensen
  • Beschikken over een goede lichamelijke conditie
  • Situaties goed kunnen inschatten, adequaat kunnen reageren en tegemoet komen aan de noden die zich stellen op het terrein
  • Respect voor plichten en procedures
  • Bereid zijn een uniform te dragen
  • Met vrucht de basisopleiding voor gemeenschapswacht, de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller en de opleiding van gemachtigd opzichter beëindigen

Aanbod

We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur* binnen graad C1-3 met een bruto startsalaris min. 2.170 euro en max. 3.972 euro.

Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de bepaling van je startloon.

*Na het slagen in de selectieprocedure van Stad Oostende, dien je vervolgens ook te slagen voor de psychotechnische test van Selor vooraleer Stad Oostende kan overgaan tot aanwerving van de kandidaat-gemeenschapswacht.

Andere voordelen

  • de mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering AXA
  • 30 dagen jaarlijks verlof
  • 14 feestdagen
  • maaltijdcheques van € 6,00 per gewerkte dag
  • eindejaarspremie
  • aanvullend pensioen
  • een fietspremie van € 0,20 per kilometer
  • de volledige terugbetaling van je sociaal abonnement
  • werkzekerheid bij een stabiele werkgever
  • ruime opleidingsmogelijkheden
  • loopbaanmogelijkheden
  • een aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas
  • een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden

Selectieprocedure

Solliciteren kan enkel via onderstaande blauwe knop ten laatste op 9 oktober 2022. Voeg als bijlage een CV, motivatiebrief, een kopie van het vereiste diploma, je rijbewijs B en een uittreksel uit het strafregister model 596.1-33 GAS ambtenaar toe.

Solliciteren bij Stad Oostende: Gemeenschapswacht-vaststeller - C1-3 (deadline: 9 oktober 2022)

De schriftelijke proef gaat door op woensdag 26 oktober van 18u00 tot en met 21u00. Als je voldoet aan de voorwaarden, word je hiervoor via mail uitgenodigd.

Als je slaagt voor de schriftelijke proef, word je uitgenodigd voor de mondelinge proef op donderdag 10 november, volgens afspraak.

Bij meer dan 15 geldige kandidaturen, wordt er een preselectie georganiseerd.
De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie, waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie wordt getoetst.

Gelieve alvast rekening te houden met deze data. 

Voor meer informatie over de inhoud van de job mag je contact opnemen met Steve Dorchain (Hoofd van dienst, coördinatie dienst Veiligheid): steve.dorchain@oostende.be of 059/25 86 05.

Voor meer informatie over de selectieprocedure mag je contact opnemen met Jannicke Hap (Deskundige personeel, directie Personeel): jannicke.hap@oostende.be of 059/25 82 24. 

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.
 
Wens je op de hoogte te blijven van al onze vacatures? Schrijf je dan zeker in op onze vacaturenieuwsbrief!
 
 
Gepubliceerd op maandag 12 september 2022 9.00 u.