Vacature: Leerkracht Deeltijds Kunstonderwijs

Stad Oostende wenst een werfreserve aan te leggen voor verschillende functies in het Deeltijds Kunstonderwijs. Daarom zoekt de Stad leerkrachten in de domeinen woordkunst-drama, muziek en beeldende en audiovisuele kunsten.

VACATUREGEGEVENS

Functie: leerkracht in de domeinen woordkunst-drama, muziek en beeldende en audiovisuele kunsten

Plaats van tewerkstelling: Conservatorium aan Zee of Kunstacademie aan Zee

Aantal betrekkingen: aanleg van werfreserve

Profiel:

  • Je bent artistiek onderlegd in de specialiteit waarvoor je solliciteert.
  • Je wilt graag artistieke competenties delen met anderen en leerlingen de daaraan gekoppelde vaardigheden bijbrengen.
  • Je bent enthousiast en communicatief.
  • Je beschikt over een ruime maatschappelijke belangstelling en je hebt interesse voor nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties.
  • Je ondersteunt de doelstellingen van het kunstonderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Diploma: Bij indiensttreding kan je een bekwaamheidsbewijs voorleggen dat door de wetgever voor het ambt is bepaald

Verloning: De verloning verloopt volgens barema-weddeschalen van het onderwijs.

Solliciteer hier als leerkracht muziek bij het Conservatorium aan Zee

Solliciteer hier als leerkracht woordkunst drama bij het Conservatorium aan Zee

Solliciteer hier als leerkracht beeldende en audiovisuele kunsten bij de Kunstacademie aan Zee

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 16.47 u.