Vacature: Maatschappelijk werker bij het MSOC - niveau B (deadline: 12 december 2021)

Vacature: Maatschappelijk werker bij het MSOC - niveau B (deadline: 12 december 2021)

Ben je discreet en heb je inlevingsvermogen? Wil je mensen met een verslavingsprobleem helpen tijdens hun veranderingsproces? Het Medisch Sociaal Opvangcentrum is op zoek naar een maatschappelijk werker.

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Maatschappelijk werk – niveau B1- B3

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Het MSOC

Het MSOC is een ambulant centrum voor verslaafden aan illegale drugs. Het gaat om een laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening aan personen met een drugsprobleem die het gevoel hebben nergens meer terecht te kunnen voor hulp. Het MSOC beoogt een verbetering van de algemene toestand van de cliënten. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en het verhogen van de levenskwaliteit van zowel gebruikers als hun omgeving. Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde maar wel de uiteindelijke doelstelling.

Omschrijving van de functie

Het verlenen van maatschappelijke en sociale bijstand en begeleiding aan de cliënten van het Medisch Sociaal Opvangcentrum.

- Je bent mee verantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding van de cliënten.

- Je begeleidt individuele cliënten op een motiverende manier.

- Je staat in voor crisisgesprekken.

- Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en overlegmomenten.

- Je rapporteert aan de coördinator psychosociaal team.

- Je ondersteunt de verpleegkundige bij een aantal taken, waaronder verstrekking van substitutiemedicatie.

- Je neemt een onthaalfunctie op.

- Je neemt een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen om mensen actief toe te leiden tot de bestaande hulpverlening.

- Je werkt aan verbinding tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving.

- Je probeert zicht te krijgen op het milieu en de leefwereld van de doelgroep om zo een beter beeld te hebben van de behoeftes van de cliënt, om er vervolgens op in te spelen.

- Je benadert actief de doelgroep om contacten op te bouwen.

- Je bouwt zorgzame relaties op met mensen van de doelgroep.

Lees zeker ook eens de functiebeschrijving die je onderaan terug vindt. 

Profiel

- Kennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische ziektebeelden en de aanpak ervan of interesse om zich erin te verdiepen

- Basiskennis van harm reduction en bemoeizorg

- Kunnen werken met individuele cliënten

- Zelfstandig, maar ook in team kunnen werken

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit

- Organisatietalent en pragmatische inslag

- Goede analyse- en synthesegeest

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden

- Respect voor het beroepsgeheim

- Kennis van de verschillende toepassingen in Windows

- Stressbestendigheid (cf. agressie en stress)

Toelatingsvoorwaarden

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift HOIC, met name : gegradueerde of bachelor maatschappelijk werk, orthopedagogie, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige, sociaal verpleegkundige.

- Ervaring binnen drughulpverlening is een bijkomende troef

Aanbod:

Een voltijds contract bepaalde duur met een bruto startsalaris van min. € 2.509 en max. € 4.229, met mogelijkheid tot verlenging. Indiensttreding vanaf 1 januari 2022. 

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximum 10 jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt tevens volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Schrijf je in via onderstaande blauwe knop en dit ten laatste op 12 december 2021. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Solliciteren bij het Stadsbestuur: Maatschappelijk werker MSOC - niveau B (deadline: 12 december 2021)

De selectieprocedure bestaat uit een niet-eliminerende voorbereidende case (13/12) en een mondelinge proef (15/12 of 16/12).

Voor info over de selectieprocedure kan je terecht bij Jannicke Hap: jannicke.hap@oostende.be I T: 059/25 82 24

Voor info over de inhoud van de functie kan je terecht bij Sien Vanbecelaere: sien.vanbecelaere@oostende.be I T: 059/51 63 29

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Schrijf je in op de vacaturenieuwsbrief

Gepubliceerd op donderdag 25 november 2021 13.00 u.