Vacature: Medewerker (kinderbegeleider) - niveau C (deadline: 29 januari 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor medewerker (kinderbegeleider) bij de Kinderdagverblijven

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Medewerker (kinderbegeleider) – niveau C1-C2

Dienst: Diverse kinderdagverblijven

Aantal betrekkingen: 1 of meerdere afhankelijk van in te vullen plaats bij de kinderdagverblijven, eventueel ook tewerkstelling in de vroege en/of late openingsuren van het kinderdagverblijf (gesplitste diensten namelijk van 06:30 tot 10:18 uur en van 16:12 tot 20:00 uur)

OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

 • Je staat in voor de opvang, verzorging en opvoeding van baby’s en peuters volgens de pedagogische visie geïnspireerd op Reggio Emilia van de kinderdagverblijven.
 • Je organiseert spelactiviteiten ter stimulering van de ontwikkeling en gebaseerd op de interesses van de kinderen.Je observeert de evolutie van de kinderen.
 • Je verzorgt de communicatie met ouders.
 • Je waakt over een veilige en rustgevende omgeving en hebt oog voor orde en netheid.
 • Je verzamelt en vult noodzakelijke documenten in.
 • Je werkt samen met het gezin als partner van de opvoeding.
 • Je werkt mee aan en helpt een klantgerichte dienstverlening te stimuleren.
 • Je helpt ook mee met huishoudelijke taken waaronder schoonmaak, afwas, fruitpap bereiden, de was,…
 • Je werkt mee aan een dienstverlening waarbij ouders met eerstelijns opvoedingsvragen terecht kunnen.

PROFIEL

 • Je bent klantvriendelijk ingesteld.
 • Je kan voldoende flexibiliteit aan de dag leggen in werktijden, taken en werkplaats.
 • Je werkt correct, vlot en ordelijk.
 • Je gaat discreet om met de persoonsgegevens van de ouders en de kinderen en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je kan zelfstandig als in een team werken.
 • Je staat open voor diversiteit.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent creatief.
 • Je bent bereid om vorming te volgen.
 • Je stelt het kind centraal in uw handelen.
 • Je kan zich vinden in het pedagogisch- en borstvoedingsbeleid van de stedelijke kinderopvang.

DIPLOMAVOORWAARDEN

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift uit het secundair onderwijs dat
  door Kind en Gezin wordt erkend: opleiding Kinderzorg / Begeleider in de kinderopvang/Jeugd- en gehandicaptenzorg / Leefgroepwerking / Internaatswerking / Verpleegkunde / Verpleegaspirant/ Gezondheids- en welzijnswetenschappen / Sociale en technische wetenschappen
 • Houder zijn van een diploma uit het hoger onderwijs dat door Kind en Gezin wordt erkend in het studiegebied: Orthopedagogie/Sociaal-agogisch werk/Verpleegkunde/ Onderwijs/Gezondheidszorg/Psychologie en pedagogische wetenschappen/Gezinswetenschappen/Pedagogie van het jonge kind/ Maatschappelijke veiligheid/ Sociale readaptatiewetenschappen
 • Houder zijn van een diploma secundair onderwijs én in het bezit zijn van de afwijking uitgeschreven door Kind en Gezin “ attest afwijking van de vergunningsvoorwaarden over de vereiste kwalificatie - kinderbegeleider”.

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten maar bij indiensttreding moet men wel in het bezit zijn van het vereiste diploma (attest van school als bewijs van laatstejaarsstudent).

SELECTIEPROGRAMMA

Schriftelijke proef :

In de schriftelijke proef wordt de kandidaat getest op zijn/haar kennis over kinderzorg, pedagogie en psychomotorische ontwikkeling van kinderen aan de hand van meerkeuzevragen en enkele cases.

Duur : 3  uur

De geschikt bevonden kandidaten worden toegelaten tot de praktische proef en mondelinge proef.

Praktische proef :

De praktische proef is een situationele proef aan de hand van videofragmenten, een rollenspel en/of andere hulpmiddelen.

Duur: ongeveer 30 minuten

Mondelinge proef :                  

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie dat verloopt als een traditioneel selectie-interview waarbij o.a. gerefereerd kan worden naar de schriftelijke of praktische proef en gepolst wordt naar de motivatie van de kandidaat.  Bijkomend zal de selectiecommissie de kandidaten enkele cases voorleggen die gebruikelijk zijn in de opvang.

Duur :  ongeveer 30 minuten

De selectieprocedure toetst de bekwaamheden of geschiktheid van de kandidaten en resulteert in een lijst van geschikt bevonden kandidaten.  De selectiecommissie maakt op basis van een gemotiveerd verslag de lijst op met de geschikte en niet-geschikte kandidaten.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst van bepaalde, onbepaalde duur of een vervangingsovereenkomst zijn mogelijk.
Alle geslaagde kandidaten worden op een alfabetische lijst ingeschreven. Indien er vacante betrekkingen bij de diverse kinderdagverblijven zijn, zal uit deze lijst worden geput.

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst), fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Medewerker (kinderbegeleider) - niveau C (deadline 29 januari 2020) en dit ten laatste op 29 JANUARI 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. 

De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 29 januari 2020 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd.

Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Contactpersoon: Cosette De Keyser (Tel.: 059/25.82.07 mailadres: cosette.dekeyser@oostende.be).

De openingstijden van de dienst Personeel zijn:

 • maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur
 • dinsdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur
 • vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 12.30 u.