Vacature: Projectmanager foodSHIFT2030 dienst Strategische en Beleidscoördinatie - niveau A (deadline: 15 september 2019)

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor een projectmanager foodSHIFT2030 bij de dienst Strategische en Beleidscoördinatie in contractueel verband.

VACATUREGEGEVENS

Functie: Projectmanager foodSHIFT2030 – niveau A

Dienst: Dienst Strategische en Beleidscoördinatie

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie

De Stad Oostende legde de voorbije jaren de basis van een voedselstrategie. De ontwikkeling van de Tuinen van Stene als pilootsite speelt hier een belangrijke rol in.

Recent werd het Horizon2020 project ‘FoodSHIFT2030’ goedgekeurd. Via dit project wil Stad Oostende een aantal doelstellingen en acties rond voedsel en de manier waarop we daar mee omgaan realiseren (korte keten, lokale productie voor lokale handelaars, vraag en aanbod verdiepen en op elkaar afstemmen, verbindingen tussen voedselkweek, koken en voedseldistributie via sociale tewerkstelling en onderwijs, voedselverspilling tegengaan …). De opdracht van de projectmanager foodSHIFT2030 bestaat erin de engagementen die de Stad Oostende heeft aangegaan binnen dit Europese project te realiseren. Je werkt zo mee aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Er bestaan heel wat initiatieven rond voedsel in Oostende. In de job moet je dus heel wat stakeholders aan boord krijgen en verbinden. We verwachten dat de projectmanager foodSHIFT2030 de voedselstrategie verder op punt stelt, en uitwerkt tot concrete realisaties.

Je werkt vanuit de dienst Strategische en Beleidscoördinatie omwille van de helikopterview die je vanuit deze dienst hebt. De job raakt immers heel wat domeinen aan (economie, landbouw, duurzaamheid, armoede, onderwijs, horeca, sociale tewerkstelling, gezondheid…). 

Je bent een pionier! Dit is een unieke job, met boeiende thema’s, veelzijdige contacten en mooie uitdagingen.

 

Profiel

 • Je bent een netwerker (‘je werkt van boer tot restaurantuitbater’).
 • Je bent van alle markten thuis (je kent iets van voedselproductie en je kan je bijvoorbeeld ook inleven in de noden van een alleenstaande ouder in armoede).
 • je kan iets uit de grond stampen.
 • je bent wendbaar en je kan inspelen op dynamische ontwikkelingen.
 • Je kan een helder conceptueel kader vormen, maar je kan dit ook omzetten naar de praktijk met concrete realisaties.
 • Je stimuleert het overleg tussen alle betrokken partijen en kan vlot samenwerken.
 • Je kan omgaan met conflicten.
 • Je kan bestaande initiatieven verbinden en zo een meerwaarde creëren.
 • Je bent in staat je werk te plannen, het overzicht te behouden en deadlines te bewaken.

De volledige functiebeschrijving vind je als bijlage.

 

Vereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Kennis van projectmanagement en/of Europese regelgeving zijn troeven.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week
De job kadert binnen het Europees project Foodshift2030. Dit is een contract van bepaalde duur tot 31 december 2023.

Gemeentelijke loonschaal A1a-A3a. Vraag gerust naar een loonsimulatie.

Bijkomende voordelen:

 • maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering.
 • fietsvergoeding
 • vorming
 • glijdende uurroosters

Relevante informatie

 • FoodSHIFT2030: projectdossier te verkrijgen na aanvraag via e-mail bij gwenny.cooman@oostende.be
 • Ontwikkelingskader en kaderplan Voedselpark Tuinen van Stene: te verkrijgen na aanvraag via e-mail bij gwenny.cooman@oostende.be
 • Tuinen van Stene: www.oostende.be/tuinenvanstene
 • Sociale kruidenier Oostende: www.oostende.be/antenne-sociale-kruidenier

 

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

De kandidatuur bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae moet uiterlijk op 15 september  2019 via het digitaal loket Solliciteren bij Stad Oostende: Projectmanager foodSHIFT2030 - niveau A (deadline: 15 september 2019) aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon: Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09) of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

Voor deze betrekking worden selectieproeven georganiseerd. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail.

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

 

Gepubliceerd op woensdag 17 juli 2019 13.30 u.