Vacature: Psychiater - MSOC (niveau A6)

Bij de Stad Oostende is er bij de dienst MSOC (Medisch-Sociaal Opvangcentrum) een vacature van een deeltijds (7u36/week) contractueel Psychiater (niveau A6).

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor psychiater (A6a-A7a) bij het MSOC in contractueel verband voor 7u36 per week. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

Doelgroep

Het MSOC staat in voor de ambulante opvang en begeleiding van mensen met een ernstige drugproblematiek. Kernbegrippen zijn laagdrempeligheid, multidisciplinariteit en harm-reduction (schadebeperkend werken). Er wordt medische en psychosociale hulp voorzien aan mensen die in de meer klassieke hulpverlening niet terecht kunnen.

Plaats in de organisatie

De psychiater van het MSOC staat in voor de medische begeleiding van de cliënten. Hij/Zij is mede verantwoordelijk dat het MSOC op een transparante manier de vooropgestelde doelstellingen bereikt die voortvloeien uit de missie en de visie van het MSOC conform de conventie tussen het Stadsbestuur en het RIZIV. Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het MSOC.


Vacaturegegevens

Functie: Psychiater (contractueel/niveau A6)

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie:                                

 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de medisch-psychiatrische opdrachten van het MSOC.
Je bewaakt mee het medisch luik binnen de multidisciplinaire werking en verzekert de kwaliteit van de dienstverlening.
Je staat samen met het medisch en psychosociaal team in voor intakes, cliëntbegeleiding en crisisopvang.
Je bent mee verantwoordelijk voor een correct dossierbeheer, rapportage en andere administratieve procedures.
Je hebt een adviserende en motiverende functie naar de teamleden.
Je neemt actief deel aan interne en externe overlegstructuren en staat in voor een optimale netwerkontwikkeling.
Je rapporteert aan de directeur van het MSOC.

Profiel:                                                                                                                          

Kennis van verslavingsproblematiek,  medische en psychiatrische ziektebeelden en  medisch-therapeutische aanpak.
Basiskennis van harm reduction en  bemoeizorg.
Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
In staat om zowel individueel als in team te werken.
Flexibiliteit en stressbestendigheid.

Prestatiebreuk: Deeltijds (7u36/week)

Toelatingsvoorwaarden:

Houder zijn van een diploma doctor in de Geneeskunde, specialisatie Psychiatrie.
In bezit van rijbewijs B.
Ervaring met verslavingsproblematiek en kennis van de drughulpverlening is een pluspunt.

Bijkomende informatie:                                              

Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (afhankelijk van subsidies)
Verloning volgens barema van Adviserend geneesheer
Bijkomende voordelen: maaltijdcheques.


Sollicitatieprocedure

Solliciteer meteen online:

Solliciteer online: Psychiater MSOC - niveau A6

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma, een kopie van het rijbewijs B en een curriculum vitae toe. Solliciteren kan tot en met 31 januari 2019

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd, de kandidaten moeten 60 op 100 halen om te slagen.


Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op woensdag 12 december 2018 10.13 u.