Vacature: psycholoog bij het MSOC - niveau A (deadline: 16 augustus 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor de functie van contractueel psycholoog (niveau A) bij het MSOC

VACATUREGEGEVENS

FUNCTIE: Psycholoog – niveau A (contractueel)

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Het MSOC is een ambulant centrum voor verslaafden aan illegale drugs. Het gaat om een laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening aan personen met een drugsprobleem die het gevoel hebben nergens meer terecht te kunnen voor hulp. Het MSOC beoogt een verbetering van de algemene toestand van de cliënten. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en het verhogen van de levenskwaliteit van zowel gebruikers als hun omgeving. Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde maar wel de uiteindelijke doelstelling.

Omschrijving van de functie:

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding van de cliënten.
 • Je begeleidt op intensieve wijze individuele cliënten, je werkt motiverend en je ondersteunt de omgeving van de cliënten.
 • Je staat in voor crisisinterventie
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en overlegmomenten.
 • Je rapporteert aan de coördinator psychosociaal team.
 • Je ondersteunt de verpleegkundige bij een aantal taken, waaronder verstrekking van substitutiemedicatie.
 • Je neemt een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen om mensen actief toe te leiden tot de bestaande hulpverlening.
 • Je werkt aan verbinding tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving.
 • Je probeert zicht te krijgen op het milieu en de leefwereld van de doelgroep om zo een beter beeld te hebben van de behoeftes van de cliënt, om er vervolgens op in te spelen.
 • Je benadert actief de doelgroep om contacten op te bouwen.
 • Je bouwt zorgzame relaties op met mensen van de doelgroep.

 

Profiel:

 • Kennis van verslavingsproblematiek en psychiatrische ziektebeelden
 • Basiskennis van Harm Reduction en bemoeizorg
 • Kunnen werken met individuele cliënten, koppels en gezinnen
 • Kennis van de verschillende toepassingen in Windows
 • Zelfstandig maar ook in team kunnen werken
 • Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit
 • Organisatietalent en pragmatische inslag
 • Goede analyse- en synthesegeest
 • Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden
 • Respect voor het beroepsgeheim

Prestatiebreuk Voltijds of deeltijds

Toelatingsvoorwaarden

 • In bezit van rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma Licentiaat / Master in de Psychologische Wetenschappen, optie klinische psychologie
 • Ervaring binnen de drughulpverlening is een bijkomende troef

Aanbod:

Voltijds of deeltijds contract. Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur).

Plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk in Oostende. Een aantal uren kunnen gepresteerd worden in het antennepunt in Roeselare.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren bij Stad Oostende: psycholoog bij het MSOC - niveau A (deadline: 16 augustus 2020) Voeg als bijlage een kopie van het gevraagde diploma en het rijbewijs B, een sollicitatiebrief en een curriculum vitae toe.

Contactpersoon: Sien Vanbecelaere (059/516329)

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd.

Schriftelijke proef (thuisproef)

Er wordt gepeild naar de kennis over verslavingsproblematiek en de betrokken hulpverlening. Men krijgt ook een casus voorgelegd die geanalyseerd en besproken moet worden.

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling naar de cases van het schriftelijk gedeelte mogelijk is. 

Duur: 30 min

Vereist minimum: 25/50

Op het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef moet minstens 60/100 worden behaald. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

Gepubliceerd op zondag 26 juli 2020 9.00 u.