Vacature AGSO: Ruimtelijk planner/ontwerper (contractueel) – niveau A

Vacature AGSO: Ruimtelijk planner/ontwerper (contractueel) – niveau A

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende heeft tot doel de stad te herwaarderen en te vernieuwen ten behoeve van de versterking van het stedelijk weefsel. Momenteel zoeken ze een Ruimtelijke planner/ontwerper.

Aantal betrekkingen: 2

FUNCTIEBESCHRIJVING

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen met inbegrip van de Mer-Screening.
 • Je coördineert de procedure in overleg met de stadsdiensten.
 • Je maakt deel uit van het ontwerpteam van het AGSO en staat mee in voor ontwerpen publieke ruimte
 • Je staat in voor de toelichting en communicatie van de projecten waarin je
  betrokken bent.
 • Je helpt mee aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie m.b.t. het ruimtelijk beleid in Oostende en denkt mee over ad hoc keuzes en opportuniteiten op dit vlak.
 • Je werkt nauw samen met het departement Ruimte van de stad Oostende.
 • Je werkt nauw samen met alle advies verlenende instanties zowel op provinciaal als op Vlaams niveau.
 • Je houdt vinger aan de pols inzake ontwikkelingen in het werkveld van de ruimtelijke planning (lokaal, regionaal, Vlaams, internationaal).
 • Je onderhoudt goede contacten met relevante provinciale en Vlaamse administraties.
 • Je neemt deel aan studiedagen en infosessies.
 • Je neemt deel of belegt vergaderingen en werkgroepen.
 • Je staat open voor het opnemen van taken die kaderen in de globale werking van het AGSO
 • Je werkt onder leiding van de directeur project- en procesregie, maar vervult ook een brugfunctie naar externe en interne diensten en organisaties.

PROFIEL

 • Ervaring met de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is een pluspunt.
 • Je kan vlot werken met pc en de gangbare MS-Office-toepassingen. Je bent vertrouwd met de laatste digitale technieken en weet die te gebruiken als communicatie- instrumenten.
 • Je bent een gedreven, creatieve en flexibele medewerker, met een goede teamspirit en zin voor planning en coördinatie, die zelfstandig kan werken en bereid is om de missie van het AGSO mee uit te dragen.
 • Je bent in staat zowel op conceptueel niveau te denken als de praktische uitwerking van de ontwerp en planningsopdrachten voor jouw rekening te nemen.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je stimuleert het voortdurend overleg tussen alle betrokken partijen en kan vlot samenwerken.
 • Je bent in staat je werk te plannen, het overzicht te behouden en deadlines te bewaken. Je bent stressbestendig.
 • Je hebt een rijbewijs B.

PRESTATIEBREUK

Voltijds: 38 uur per week

DIPLOMAVOORWAARDEN

Je beschikt over een master diploma ruimtelijk planner of een master diploma dat relevant is voor het takenpakket (de selectiecommissie beslist in het laatste geval of je diploma in aanmerking wordt genomen) en komt in aanmerking om opgenomen te worden op het register van ruimtelijk planners.

BIJKOMENDE INFORMATIE:

 • Een zeer boeiende job met veel variatie. Gemeentelijke loonschaal A1-A3.
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in het kader van de
 • beheersovereenkomst met de stad Oostende.

BIJKOMENDE VOORDELEN:

 •  maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering.
 • Vorming

Sollicitatieprocedure

De kandidaturen kunnen schriftelijk worden gericht aan het AGSO ter attentie van Karel Vanackere, directeur project- en procesregie. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een afschrift van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Ze moeten uiterlijk op 06 maart 2020 ofwel tegen ontvangstbewijs worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar AGSO worden opgestuurd:

AGSO Oostende
t.a.v. Karel Vanackere
Gistelsesteenweg 1C bus 3
8400 Oostende

De openingstijden van de kantoren AGSO zijn :

maandag tot en met vrijdag: van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur

Voor deze betrekking worden selectieproeven georganiseerd bestaande uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Het AG Stadsvernieuwing Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020 10.23 u.