‘Vaderwerking’ en ‘Vaderklaps’

Vaders worden nog te vaak gezien als doorgeefluik van informatie tussen moeders en professionals. Toch nemen vaders geen genoegen meer met deze tweederangsrol. Het boek ‘Papa hoort er ook bij’ van Tina De Gendt toont dat vaders steeds vaker hun plaats vinden binnen vaderwerkingen.

In het boek ‘Papa hoort er ook bij’ van Tina De Gendt worden vaders als volwaardige opvoeder aangesproken en vinden steun bij elkaar.

Vaderbetrokkenheid hoeft geen bedreiging te vormen voor moeders. Zoals de auteur Tina De Ghendt het mooi verwoordt in het boek: “De beste vorm van vaderbetrokkenheid vervangt het moederschap niet, maar is complementair aan de rol van de moeder". 

Vaders kunnen betrokken zijn op verschillende manieren. Via kwaliteiten die we voorheen aan moeders toeschreven, zoals warmte, intimiteit en verzorging. Door interacties met en aandacht voor de kinderen. En ook in hun partnerschap met de moeder tonen vaders hun betrokkenheid.

Meer informatie over ‘Vaderwerking’ is terug te vinden via volgende link: Vaderwerking

Naast de ‘vaderwerking’ is er ook een nieuw initiatief ‘Vaderklaps’. Vaders die willen vertellen, schrijven, beleven en inkijk geven in hoe het is om vader te worden en te zijn.  Inspireren van vaders om het goed (en misschien nog beter) te doen is het doel.

‘Vaderklap’ is een initiatief van twee vaders in hart en nieren. Met hun werking organiseren ze initiatieven zoals dadtalks, vaderklapdag, vadervuur en werd hun eerste boek ‘Vaderklap’ gepubliceerd. Meer info over vaderklap:Vaderklap

Gepubliceerd op maandag 2 december 2019 15.54 u.