Vanaf september in verschillende Ontmoetingscentra: infosessies over groepsaankoop groene stroom en gas

Voor mensen met een laag inkomen vormt de energiefactuur vaak een (te) grote hap uit hun budget. Ook voor deze doelgroep vormen groepsaankopen een goede manier om die facturen structureel naar omlaag te krijgen.

Groepsaankopen? Lot de lagere factuur mo komn!

Maar hoe doe je dat, intekenen op zo’n groepsaankoop? Om iedereen de kans te bieden van deze groepsaankopen gebruik te maken, organiseert het Energiehuis in de maand september meerdere infosessies over de op stapel staande groepsaankoop voor groene stroom en gas. Mensen kunnen zo’n infosessie volgen bij hen in de buurt. Het overzicht en andere informatie vind je hier op onze website.

Gepubliceerd op dinsdag 6 juli 2021 15.56 u.