Aanvraag vastgoedinformatie

De stad levert een inlichtingenformulier vastgoedinformatie af, inclusief een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Dit wordt meestal gevraagd door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed zoals notarissen, vastgoedkantoren, advocaten, ...

Heb je een ondernemingsnummer, dan volg je de procedure hieronder.

Deze inlichtingen kunnen ook door burgers aangevraagd worden bij de verkoop van hun eigendom.

Ben je een burger, zonder ondernemingsnummer, neem dan contact op via infonot@oostende.be. Deze dienst helpt je dan verder met je aanvraag.

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu en milieuvergunningen
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 • of het goed gelegen is binnen een straal van nutsleidingen, gewestwegen, ...
 • ...

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 • ...

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, …)

Kostprijs

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, inclusief uittreksel uit  het plannen- en vergunningenregister, per kadastraal perceel: 104,50 euro. Dit wordt gefactureerd na aflevering van het formulier.

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.