Aanvraag vastgoedinformatie

Hoofdthemas

De stad levert 3 soorten stedenbouwkundige inlichtingen/uittreksels af:

 • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie
 • Uittreksel vergunningenregister
 • Uittreksel plannenregister

Stedenbouwkundige inlichtingen/uittreksels - aanvraag

Deze inlichtingen/uittreksels worden meestal gevraagd door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed zoals notarissen, vastgoedkantoren, advocaten...

Ze kunnen ook door burgers aangevraagd worden bij de verkoop van hun eigendom.

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 • of het goed gelegen is binnen een straal van Fluxys leidingen
 • ...

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de milieuvergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 • ...

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over :

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen…),

Kostprijs

Per inlichtingenformulier, per kadastraal perceel: 25 euro
Per uittreksel uit het plannenregister, per kadastraal perceel: 25 euro
Per uittreksel uit het vergunningenregister, per kadastraal perceel: 25 euro

Indien je niet met provisie werkt, ontvang je een factuur.
Van zodra wij de betaling ontvangen, starten we met de opzoekingen.
Indien je wel met provisie werkt, starten we de opzoekingen onmiddellijk.
Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een termijn van 1 maand na betaling. Dit is een termijn van orde.