Aanvraag vastgoedinformatie

Hoofdthemas

Vanaf 03/10/2022 levert Vlaanderen de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af, inclusief een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Deze worden meestal gevraagd door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed zoals notarissen, vastgoedkantoren, advocaten, ...

Bent u een notaris: u kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.

Bent u een vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Bent u een particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder, …. Doe uw aanvraag via het webloket van de stad Oostende: Aanvraag vastgoedinformatie (particulieren)


Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu en milieuvergunningen
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 • of het goed gelegen is binnen een straal van nutsleidingen, gewestwegen, ...
 • ...

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 • ...

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, …)

Kostprijs

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, per kadastraal perceel: 104,50 euro. Dit wordt gefactureerd na aflevering van het formulier.

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.