Aanvraag vastgoedinformatie

Wat? 

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het stadsbestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisformulier’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere:

 • De milieu- en omgevingsgunningen.
 • Informatie of het goed al dan niet is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst.
 • Informatie of het goed al dan niet is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied.
 • Informatie of het goed al dan niet gelegen is binnen een straal van nutsleidingen, gewestwegen, enz.

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere:

 • Een overzicht van de verkavelingsvergunningen.
 • Een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen.
 • Een overzicht van de omgevingsvergunningen.
 • Stedenbouwkundige attesten.
 • De eventueel vastgestelde bouwovertredingen.
 • De eventueel ingediende meldingen.

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, enz.)

Vanaf 03/10/2022 levert Vlaanderen de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af, inclusief een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Hoe? 

 • Ben je een notaris
  • Je doet de aanvraag via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Voor particulieren: enkel de eigenaar van het vastgoed kan deze informatie opvragen. 

Eens de aanvraag is ingediend is terugbetaling (bijvoorbeeld door een foute aanvraag) niet meer mogelijk!!


Kostprijs

De stad Oostende rekent een retributie van 118.00 euro aan.

Vlaanderen rekent een platformretributie van 36.50 euro + btw aan.

Dit is:

 • Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie.
 • Inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.
 • Per kadastraal perceel.

Dit wordt gefactureerd door Athumi, het facturatiebedrijf van Vlaanderen.

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van één maand.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.