Veelgestelde vragen over parkeren

Hoofdthemas

Wat verandert er allemaal op vlak van parkeertarieven op 1 januari 2023?

Niets: dezelfde regels op vandaag blijven van toepassing.

Kan ik mijn bewonerskaart blijven gebruiken?

Het principe van de bewonerskaarten blijft bestaan. Kaarten aangevraagd bij streeteo, worden automatisch overgezet naar het parkeerbedrijf van de stad. De bewonerskaarten die komen te vervallen, kan je vernieuwen in het parkeerloket van de stad of digitaal via oostende.intouch.be/eloket. Bekijk hier een handleiding voor het Digitaal Loket

Kan ik de jeton om 30 minuten gratis te parkeren nog gebruiken?

Het principe van 30 minuten gratis parkeren blijft bestaan. De fysieke jeton zal wel verdwijnen. Je kan als Oostendenaar en tweedeverblijver 30 minuten gratis blijven parkeren mits een eenmalige registratie. Deze registratie is niet nodig als je reeds in het bezit bent van een bewonerskaart. In dat geval word je automatisch opgenomen in ons systeem.

Hoe verloopt een betalende parkeersessie?

Betalend parkeren kan via app of sms of aan de parkeerautomaat.

Bekijk hier stap per stap hoe je kan betalen via de parkeerautomaat

Waar kan ik parkeren als persoon met een handicap in de stad?

Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich bovendien gratis bovengronds parkeren. Je moet je hiervoor wel registreren.

Moet ik als persoon met een handicap betalen?

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich gratis bovengronds parkeren. Je moet je hiervoor wel registreren.

Mag ik als persoon met een handicap parkeren op een kortparkeerplaats voor 20 minuten?

Dit is mogelijk. De tijd is echter, zoals voor alle wagens, ook voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap beperkt tot 20 minuten.

Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen?

Je kan hier een online aanvraag indienen, als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap
  • Je hebt een rijbewijs en een wagen ter beschikking
  • Je hebt geen oprit of garage
  • Je hebt een attest van verminderde zelfredzaamheid uitgegeven door de FOD met een minimum van 12 punten

Hoe meld ik me aan bij het digitale parkeerloket?

Ga naar oostende.intouch.be/eloket en klik op 'aanmelden als burger'. In de volgende stap kun je aanmelden via eID of Itsme.

Klik hier voor een volledige handleiding

Heb ik als tweedeverblijver recht op een bewonerskaart?

Je kan in Oostende enkel een bewonerskaart aanvragen als je gedomicilieerd bent in de stad.

Welk bewijs heb ik als tweedeverblijver nodig voor de registratie van 30 min. gratis parkeren?

Voor de registratie kun je de aankoopakte of het recentste aanslagbiljet voorleggen. Daarnaast heb je ook je eID en het kentekenbewijs (boorddocument) van de wagen nodig. Bekijk hier alle info.

Wat is een kentekenbewijs?

Het kentekenbewijs is het inschrijvingsdocument van het voertuig.

Heb ik een smartphone nodig om te kunnen betalen?

Nee, betalen kan niet meer met cash geld, maar aan de parkeerautomaten kan je wel nog altijd terecht met een gewone betaalkaart.

Wat in geval van een vervangwagen?

Om een vervangwagen in te schrijven op een bewonerskaart heb je de volgende documenten nodig:

  • Attest van de garage dat de huidige wagen binnen is voor herstelling en de duurtijd hiervan.
  • Kentekenbewijs deel 1 van de vervangwagen (die moet op naam van de garage staan).

Waar kan ik met mijn mobilhome parkeren?

In de Mercatorlaan en op de parking ter hoogte van de Diksmuidestraat zijn er een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor mobilhomes.

Let wel: het is verboden om te overnachten in een mobilhome op het openbaar domein van onze stad. Let ook steeds op de plaatselijke parkeerreglementering.

Hoe lang mag ik parkeren aan een publieke laadpaal?

Op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen mag je maximaal 4 uur parkeren overdag. Opgelet: als de parkeerplaats in een betalende zone ligt, dan moet je ook betalen voor je parkeertijd.

Tussen 20.00 uur en 05.00 uur is er geen tijdsbeperking en mag je langer opladen. Je moet wel de  blauwe schijf zichtbaar en leesbaar aan de voorruit plaatsen. Tussen deze venstertijden hoef je niet te betalen als de parkeerplaats zich in een betalend zone bevindt.

Meer info vind je hier.

Hoelang mag mijn aanhangwagen op het openbaar domein blijven staan en moet ik hiervoor extra betalen bij betalende plaatsen?

Een aanhangwagen mag maximum 24 uur opeenvolgend op het openbaar domein geparkeerd worden.

Als je met je wagen én aanhangwagen in een betalende zone parkeert, moet je slechts één maal te betalen, ook al neem je daarmee een extra parkeerplaats in.

Ik wil verhuizen. Kan ik daarvoor met een verhuiswagen het openbaar domein bezetten?

Daarvoor heb je toestemming nodig van Stad Oostende. Vraag die op tijd aan via EagleBe Smart City Platform - Stad Oostende.