Veelgestelde vragen over parkeren

Hoofdthemas

Wat verandert er allemaal op vlak van parkeertarieven op 1 januari 2023?

Niets: dezelfde regels op vandaag blijven van toepassing.

Kan ik mijn bewonerskaart blijven gebruiken?

Het principe van de bewonerskaarten blijft bestaan. Kaarten aangevraagd bij streeteo, worden automatisch overgezet naar het parkeerbedrijf van de stad. De bewonerskaarten die komen te vervallen, kan je vernieuwen in het parkeerloket van de stad of digitaal via oostende.intouch.be/eloket. Bekijk hier een handleiding voor het Digitaal Loket

Wie mag parkeren op parkeerplaatsen voor gemeentelijke kaarthouders?

Bewoners, aannemers en technici, allen mits in het bezit van een geldige vergunning.

Kan ik de jeton om 30 minuten gratis te parkeren nog gebruiken?

Het principe van 30 minuten gratis kortparkeren blijft bestaan. De fysieke jeton zal wel verdwijnen. Je kan als Oostendenaar en tweedeverblijver 30 minuten gratis blijven parkeren mits een eenmalige registratie. Deze registratie is niet nodig als je reeds in het bezit bent van een bewonerskaart. In dat geval word je automatisch opgenomen in ons systeem.

Het is belangrijk om bij elke parkeersessie je nummerplaat door te geven, ook als je gebruik maakt van het gratis kortparkeren.

Hoe verloopt een betalende parkeersessie?

Betalend parkeren kan via app of sms of aan de parkeerautomaat.

Betaling met SMS is enkel mogelijk in de betalende zones: oranje, geel en groen.

In de roze zone en in de grijze zone moet je niet betalen, maar wel registreren.

Bekijk hier stap per stap hoe je kan betalen via de parkeerautomaat

Waar kan ik parkeren als persoon met een handicap in de stad?

Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich bovendien gratis bovengronds parkeren. Je moet je hiervoor wel registreren.

Moet ik als persoon met een handicap betalen?

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich gratis bovengronds parkeren. Je moet je hiervoor wel registreren.

Mag ik als persoon met een handicap parkeren op een kortparkeerplaats voor 20 minuten?

Dit is mogelijk. De tijd is echter, zoals voor alle wagens, ook voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap beperkt tot 20 minuten.

Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen?

Je kan hier een online aanvraag indienen, als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Je hebt een rijbewijs en een wagen ter beschikking
 • Je hebt geen oprit of garage
 • Je hebt een attest van verminderde zelfredzaamheid uitgegeven door de FOD met een minimum van 12 punten

Hoe meld ik me aan bij het digitale parkeerloket?

Ga naar oostende.intouch.be/eloket en klik op 'aanmelden als burger'. In de volgende stap kun je aanmelden via eID of Itsme.

Klik hier voor een volledige handleiding

Heb ik als tweedeverblijver recht op een bewonerskaart?

Je kan in Oostende enkel een bewonerskaart aanvragen als je gedomicilieerd bent in de stad.

Welk bewijs heb ik als tweedeverblijver nodig voor de registratie van 30 min. gratis parkeren?

Voor de registratie kun je de aankoopakte of het recentste aanslagbiljet voorleggen. Daarnaast heb je ook je eID en het kentekenbewijs (boorddocument) van de wagen nodig. Bekijk hier alle info.

Wat is een kentekenbewijs?

Het kentekenbewijs is het inschrijvingsdocument van het voertuig.

Heb ik een smartphone nodig om te kunnen betalen?

Nee, betalen kan niet meer met cash geld, maar aan de parkeerautomaten kan je wel nog altijd terecht met een gewone betaalkaart.

Wat in geval van een vervangwagen?

Om een vervangwagen in te schrijven op een bewonerskaart heb je de volgende documenten nodig:

 • Attest van de garage dat de huidige wagen binnen is voor herstelling en de duurtijd hiervan.
 • Kentekenbewijs deel 1 van de vervangwagen (die moet op naam van de garage staan).

Waar kan ik met mijn mobilhome parkeren?

In de Mercatorlaan en op de parking ter hoogte van de Diksmuidestraat zijn er een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor mobilhomes.

Let wel: het is verboden om te overnachten in een mobilhome op het openbaar domein van onze stad. Let ook steeds op de plaatselijke parkeerreglementering.

Hoe kan ik een minderhinderkaart aanvragen?

Tijdens grote werkzaamheden verleent Stad Oostende soms minderhinderkaarten. Bewoners kunnen terecht bij het Parkeerloket voor de aanvraag van zo'n gratis kaart. Daarmee kun je gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. 

Meer info over de minderhinderkaart

Hoe lang mag ik parkeren aan een publieke laadpaal?

Op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen mag je maximaal 4 uur parkeren overdag. Opgelet: als de parkeerplaats in een betalende zone ligt, dan moet je ook betalen voor je parkeertijd.

Tussen 20.00 uur en 05.00 uur is er geen tijdsbeperking en mag je langer opladen. Je moet wel de  blauwe schijf zichtbaar en leesbaar aan de voorruit plaatsen. Tussen deze venstertijden hoef je niet te betalen als de parkeerplaats zich in een betalend zone bevindt.

Meer info vind je hier.

Hoelang mag mijn aanhangwagen op het openbaar domein blijven staan en moet ik hiervoor extra betalen bij betalende plaatsen?

Een aanhangwagen mag maximum 24 uur opeenvolgend op het openbaar domein geparkeerd worden.

Als je met je wagen én aanhangwagen in een betalende zone parkeert, moet je slechts één maal te betalen, ook al neem je daarmee een extra parkeerplaats in.

Ik wil verhuizen. Kan ik daarvoor met een verhuiswagen het openbaar domein bezetten?

Daarvoor heb je toestemming nodig van Stad Oostende. Vraag die op tijd aan via EagleBe Smart City Platform - Stad Oostende.

Ik heb een retributie ontvangen, maar ik ben niet akkoord.

Je je retributie betwisten door het betwistingsformulier in te dienen. Je kunt ook langskomen in het parkeerloket tijdens de openingsuren. Voeg alle nodige documenten en argumenten toe die je betwisting kunnen staven. Het parkeerloket onderzoekt de retributie. Intussen wordt de retributie automatisch on hold geplaatst. Je hoeft de boete ondertussen niet te betalen, er komen zeker geen extra kosten bij.

Ik heb een retributie ontvangen, maar ik heb wel betaald.

 • Je hebt je nummerplaat niet correct ingegeven. Het is belangrijk om je volledige nummerplaat in te geven.
  • Het cijfer 0 en de letter O worden vaak omgewisseld.
  • De eerste cijfers van de nummerplaat worden vaak vergeten.
 • Je hebt betaald via een app of SMS, maar je duidt de verkeerde zone aan.
  • Voorbeeld: je parkeert in zone OOS11. Via de app op je GSM duid je de verkeerde zone aan, bijvoorbeeld zone OOS12.
  • Let goed op de borden en duid de juiste zone aan. Zo vermijd je een boete.

Gaat het effectief om een vergissing? Dan wordt de retributie eenmalig geannuleerd.

Kan ik een retributie krijgen als ik nog in de auto zit?

Nee, je krijgt geen retributie. Mocht dat toch het geval zijn, kun je je retributie betwisten door het betwistingsformulier in te dienen.

Kan ik een retributie krijgen in de periode tussen het parkeren en betalen?

Nee, er is voldoende tijd voorzien tussen het parkeren zelf en de betaling. Je hebt dus genoeg tijd om naar een parkeerautomaat te gaan of te betalen via je telefoon.

Kan ik een retributie krijgen tijdens het laden en lossen?

Een geparkeerd voertuig is volgens de wegcode (artikel 2.23) een voertuig dat langer stilstaat dan nodig voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Tanken of de batterij van een elektrisch of hybride elektrisch voertuig opladen wordt beschouwd als parkeren.

Als je effectief aan het laden en lossen bent krijg je geen retributie.

Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap, maar krijg toch een boete?

Je moet je parkeerkaart eenmalig registeren. Je kunt op deze manier gratis parkeren.

Registreren is enkel noodzakelijk indien je, als persoon met een handicap, gratis op de reguliere betalende plaatsen wil parkeren in onze stad.

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Je hoeft je na je eenmalige registratie niet telkens te registreren als je parkeert.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.