Veelgestelde vragen over PFAS

Hoofdthemas

Mag ik nog regenwater gebruiken?

Ja. Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid) heeft in haar no regret-maatregelen geen beperkingen opgelegd op het gebruik van regenwater.

Moet ik een bloedonderzoek laten doen?

Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid)  is van mening dat individuele metingen van PFAS in het bloed minder zinvol zijn (tenzij deze gebeuren in het kader van een medisch milieukundige humane biomonitoring onderzoek) omdat:

  • Een bloedanalyse laat niet toe om nadelige effecten van PFAS te voorspellen of te voorkomen. Ondanks de kennis over verbanden tussen PFAS-blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten, is het niet mogelijk om per individu aan te geven/te voorspellen hoeveel PFAS in het bloed daadwerkelijk leidt tot gezondheidseffecten.
  • Een bloedonderzoek naar PFAS zegt enkel in welke mate iemand in contact is gekomen met PFAS. Het gaat hierbij zowel om recente blootstelling als om blootstelling uit het verleden. Hoe een persoon is blootgesteld, dus welke bronnen, kan je hiermee niet bepalen.
  • Analyse van PFAS in bloed is geen routine-analyse die je bij je huisarts kan laten uitvoeren. Het is een complexe analyse en moet gebeuren onder gecontroleerde omstandigheden in een gecertificeerd labo. 
  • Sowieso kan je dus best verdere blootstelling zo laag mogelijk houden. Dit kan enerzijds aan hand van deze checklist. Daarnaast is het momenteel best de geadviseerde no regret-maatregelen zo goed mogelijk op te volgen.

Moet ik zelf stalen nemen in mijn (moes)tuin?

Het is niet nodig om zelf stalen te nemen in je (moes)tuin.

De bodemsaneringsdeskundige zal in opdracht van de luchthaven een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren waarbij de volledige verontreiniging in kaart gebracht wordt.

Wanneer er vermoedens zijn dat de PFAS-verontreiniging zich buiten het terrein van de luchthaven zelf bevindt, dan zal de bodemsaneringsdeskundige ook buiten dat terrein stalen nemen. Dit zal dan niet op elk individueel perceel zijn, maar op gerichte plaatsen, op basis waarvan men dan de grenzen kan afleiden.

Heb ik nog een blanco bodemattest?

Ja, indien er geen risico-inrichtingen op uw perceel aanwezig waren en er nog geen bodemonderzoek is uitgevoerd ter hoogte van je perceel, dan levert de OVAM na aanvraag een blanco bodemattest af.

Wat met de verkoop van mijn huis?

Wanneer je een verkoop van je huis gepland hebt, dan kan dit gewoon doorgaan volgens de normale bepalingen van het Bodemdecreet. Dit wil zeggen dat er een bodemattest nodig is voor de overdracht van een niet-risicogrond. Wanneer er sprake is van een risicogrond, dan moet er ook een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Of er sprake is van een risicogrond, hangt af van of er risico-inrichtingen aanwezig waren op het perceel.

Zal ik onteigend worden bij vervuiling?

Nee, er zullen geen onteigeningen plaatsvinden naar aanleiding van de verontreinigingen die mogelijk aangetroffen zullen worden.

Moet ik opdraaien voor de saneringskost?

Het Bodemdecreet is gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Wanneer er een verontreiniging is ontstaan ter hoogte van de luchthaven en deze heeft zich op natuurlijke wijze verspreid tot op je perceel (bijvoorbeeld via de grondwaterstroming) dan moet je niet opdraaien voor de saneringskost.

Wanneer zijn de volgende resultaten bekend van het bodemonderzoek aan de luchthaven?

De OVAM heeft gevraagd aan LOM Vlaanderen (exploitant van de luchthaven in Oostende) om tegen eind december 2023 een beschrijvend bodemonderzoek  op te maken en in te dienen bij de OVAM. 

Wat met wegenwerken in mijn buurt?

Het is belangrijk dat de regels voor het verplaatsen van grond worden gevolgd, waarbij PFAS als verdachte parameter wordt onderzocht. Als er water uit de grond moet worden gepompt, is het ten zeerste aangeraden dat er vooraf aan analyse gebeurt om na te gaan of het grondwater geen PFAS bevat. Indien nodig moet er een zuiveringsinstallatie voorzien worden.

Wat met het speelpleintje in de Schoolstraat?

Het is nog onduidelijk of er effectief verontreiniging aanwezig is ter hoogte van het speelpleintje in de Schoolstraat. Maar omdat het speelpleintje binnen de no regret-zone ligt, worden de voorzorgsmaatregelen ook hier toegepast.

Wat met een aanvraag omgevingsvergunning?

De no regret-maatregelen betekenen niet dat er geen werken mogen uitgevoerd worden. Wel kunnen er bij het advies van de omgevingsvergunning enkele aandachtspunten toegevoegd worden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.