Veelgestelde vragen over de transformatie van het oude politiekantoor

Bekijk het nieuwsbericht

Presentatie bewonersvergadering 08 februari 2024730,1 Kb(pdf)

Wat is het doel van de transformatie van het oude politiekantoor in Oostende?

De stad Oostende heeft de ambitie om het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan om te vormen tot hét centrum voor tewerkstelling in Oostende. Met het competentiecentrum en de werkwinkel van de VDAB, horeca-opleidingen, een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen en de kantoren van het Economisch Huis, ligt een nieuwe en veelbelovende toekomst op tafel voor het gebouw. De nieuwe invulling zal een belangrijke boost geven aan de tewerkstelling in de stad én aan de heropleving van deze belangrijke buurt. Aan de achterzijde komt een kleinschalig gesloten detentiecentrum voor maximum 30 personen. Ook hier is het partnerschap met de VDAB op de site erg belangrijk. Zij kunnen binnen de muren intakegesprekken houden met de gedetineerden ifv hun rehabilitatie.

Welke partijen zijn betrokken bij dit project?

De betrokken partijen zijn de Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende, VDAB, FOD Justitie en de Regie der Gebouwen. Deze laatste is eigenaar van de gronden.

Hoe zal dit project Oostende versterken?

Het oude politiekantoor op de Alfons Pieterslaan staat al enkele jaren leeg. De realisatie van dit unieke project zal zuurstof geven aan de handelaars in de buurt en extra leven blazen in deze belangrijke stadsader.  Zowel de VDAB als het Economisch Huis zullen hun volledige dienstverlening centraliseren op één centrale locatie die voor hun klanten gemakkelijk bereikbaar is. Zo willen we ook een boost geven aan de tewerkstelling in Oostende.

Wat is een detentiehuis?

Gevangenisstraffen tot en met 3 jaar werden vóór september 2022 in ons land vaak niet uitgevoerd. Zowel bij daders als bij slachtoffers ontstond een gevoel van straffeloosheid, met meer criminaliteit als gevolg. Justitie treedt nu sneller op door mensen al na hun eerste veroordeling effectief hun gevangenisstraf te laten uitzitten. Dat vraagt om een aangepaste aanpak en setting, want kortgestraften keren op korte termijn terug naar de samenleving. Momenteel zijn er in Oostende 24 personen onder elektronisch toezicht.  Een detentiehuis biedt hen de juiste omkadering om hen voor te bereiden en om hun leven terug op de rails te krijgen.

Een detentiehuis is een kleinschalige inrichting waar kortgestrafte veroordeelden hun straf uitzitten. Bewoners leven er in kleine groepen (voor Oostende dus maximaal 30) en worden er intensief en op maat begeleid. Elke dag actief werken aan re-integratie en zelfstandig zijn staan centraal.

Is een detentiehuis een gevangenis?

Een detentiehuis is geen klassieke gevangenis, maar is wel onderworpen aan dezelfde regelgeving als de gevangenissen. Dat betekent o.a. dat de bewoners strikte regels moeten naleven, ze dezelfde verplichtingen hebben als gedetineerden in een gevangenis en dat zij aan strenge voorwaarden moeten voldoen om het detentiehuis te mogen verlaten. Een detentiehuis is een gesloten en beveiligde inrichting waar bewoners niet zomaar binnen of buiten kunnen. Toestemming is nodig om het huis te verlaten, zoals voor een sollicitatie. In het gebouw zelf mogen bewoners zich wel vrijer verplaatsen voor activiteiten en opdrachten, in overleg met het personeel.

Wie verblijft in een detentiehuis?

De bewoners zijn in de eerste plaats kortgestraften (gevangenisstraf ≤3 jaar). Zij lopen nu vrij op straat rond of dragen een enkelband. Momenteel zijn er in Oostende 24 personen onder elektronisch toezicht. Het gaat om mensen met een laag veiligheidsrisico die op basis van strenge criteria worden geselecteerd. Enkel wie bereid is om zijn leven te beteren en aan de toekomst te werken, komt in aanmerking. Zedendelinquenten of veroordeelden voor terrorismefeiten zijn uitgesloten.

Wat met de begeleiding van de bewoners van een detentiehuis?

Detentiebegeleiders staan in voor het dagelijks toezicht en de begeleiding. Ze volgen elke bewoner elke dag persoonlijk op. Goede relaties tussen het personeel en de bewoners dragen bij tot een veilige omgeving.

De detentiebegeleiders zien erop toe dat bewoners hun huishoudelijke taken doen en helpen bij het zoeken naar opleidingen en werk, zodat de bewoners na hun vrijlating bijdragen aan de samenleving. Verder bestaat het personeelsteam uit de welgekende gevangenisdiensten (directie, psychosociale en medische diensten, administratie ...) en zijn er ook externe medewerkers en partners (bv. gemeenschappen, lokale partners, stedelijke diensten). Ook hier is het partnerschap met de VDAB op de site erg belangrijk. Zij kunnen binnen de muren intakegesprekken houden met de gedetineerden ifv hun rehabilitatie.

Er is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toezicht en begeleiding. Er worden dan ook snel maatregelen genomen als een bewoner zich moeilijk kan aanpassen. Als iemand zich misdraagt, wordt die teruggestuurd naar een klassieke gevangenis.

Welke activiteiten zal de VDAB voorzien op de nieuwe locatie?

De VDAB was in Oostende al langer op zoek naar een centrale locatie om haar competentiecentra en de werkwinkel in onder te brengen. De site van het oud politiekantoor is hiervoor uitermate geschikt qua ligging en zorgt zo voor een vlotte en stadsbrede toegang tot de diverse VDAB services. In het gebouw zullen onder meer de horeca-opleidingen hun thuis kunnen vinden, wat voor een horecastad als Oostende van groot belang is. Daarnaast komt er ook een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen. Uiteraard zal ook heel wat kantoorinfrastructuur voorzien worden voor de begeleiding van werkzoekenden.

Welke activiteiten zal het Economisch Huis voorzien op de nieuwe locatie?

Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf en Oostendse werknemer/werkzoekende. Op de nieuwe locatie wil het Economisch Huis hun volledige dienstverlening ontplooien. Naast het aantrekken van nieuwe ondernemers en het faciliteren van reeds aanwezige ondernemers zal ook sterk worden ingezet op tewerkstelling van werkzoekenden en op de ondersteuning van bedrijven in hun zoektocht naar geschikt personeel. De samenbrengen van de expertise van de VDAB en het Economisch Huis op deze site is dan ook een grote troef.

Hoe wordt er rekening gehouden met duurzaamheid en de gemeenschap bij deze transformatie?

Het nieuwe gebouw zal energiezuinig ontworpen worden. Ook zal er een voor buurtbewoners toegankelijke groenzone zijn. Om de gemeenschap te betrekken bij dit nieuwe project worden informatiebijeenkomsten met buurtbewoners voorzien.

Welke stappen zijn al genomen en wat staat er nog op de planning voor dit project?

Er is een raam- en intentieovereenkomst goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het dossier werd finaal goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Op federaal niveau wordt het dossier voorgelegd aan de inspectie van financiën. Nadien moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.