Veerverbinding wester- oosteroever

Hoofdthemas

Gratis met de veerboot naar de overkant, elke dag

De veerboten brengen voetgangers en fietsers gratis van de westeroever (de Visserskaai ter hoogte van het Noordzeeaquarium) naar de oosteroever (het Maritiem Plein) en omgekeerd.

Bezoek de website voor de meest actuele info en de maatregelen.

Voor de zachte weggebruikers is deze verbinding een zegen; zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor verplaatsingen woon-werk of woon-school. Het veer heeft uiteraard een toeristische functie, maar daarnaast vooral ook een mobiliteitsfunctie. Het is een onderdeel van het wegennet en betekent een meerwaarde voor de mobiliteit tussen de oosteroever en de westeroever. Fietsers en voetgangers kunnen zich op een veel veiligere manier verplaatsen van en naar het werk, de school of de winkel.

Roger Raveel en Het rode vierkant op de zee zijn gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vanaf de kade zijn ze bereikbaar via een zachte loophelling. De veren zijn trouwens ook ecobewust. Ze varen op zwavelarme brandstof en alle ruimtes worden verwarmd door middel van recuperatie van de motoren.


De kleurrijke veren vallen op en dragen de typische Roger Raveel-stempel. Het ontwerp is dan ook mee van de hand van kunstenaar Roger Raveel. Hij heeft ook de namen van de veren gekozen. Roger Raveel heeft iets, zowel met DAB Vloot als met Oostende. Eind de jaren 1980 schilderde Raveel in het ‘Loodswezengebouw’ een reeks muurschilderijen die vertrekken in de hal en uitvloeien naar de gangen.