Veilig Online: vorming voor ouders

Veilig Online, een vormingsprogramma voor ouders over mediaopvoeding.

Veilig Online is een initiatief van Gezinsbond en Child Focus.  Ze organiseren vormingen voor ouders rond nieuwe media.  Tijdens deze vormingen wordt er interactief gewerkt met groepen ouders.  Op de website kan je meer informatie over de verschillende thema's en over vormingen in je buurt terugvinden.  Vormingen op maat kunnen ook aangevraagd worden. 

Klik op volgende link om meer informatie terug te vinden: https://www.veiligonline.be/

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019 17.02 u.