Nieuwe fietsstraten, schoolstraat en zoen- en vroemzones maken schoolomgeving Sint-Lodewijksschool veel veiliger

Binnen het project ‘Veilige Schoolomgevingen’ werkte Stad Oostende samen met de Lokale Politie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Sint-Lodewijksschool een concreet actieplan uit om de omgeving van de school verkeersveiliger te maken. De maatregelen gaan van kracht vanaf 3 mei 2022.

Stad Oostende vindt veilige schoolomgevingen erg belangrijk. De drukke schoolspits en het vele verkeer zorgt niet alleen voor onveilige situaties voor de leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, maar ook voor de bewoners van de volledige wijk.

Knelpunten aanpakken

In het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’ ligt de focus op samenwerken. De knelpunten worden samen door de mobiliteitsexperts met de school en de ouders gedetecteerd. In een volgende fase wordt er samen op zoek gegaan naar een passende oplossing die haalbaar is voor alle betrokkenen.  

Uit het traject met de school bleek dat veel ouders een onveilig gevoel hebben aan de schoolpoort, en daarom net geneigd zijn om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Spijtig genoeg zorgt dit voor nog meer drukte en meer wagens tijdens de schoolspits. Het actieplan wil die spiraal doorbreken en zet de veiligheid centraal van de schoolgaande kinderen die te voet of met de fiets komen.

De maatregelen in het actieplan bestaan uit een combinatie van een schoolstraat-zone, fietsstraten en extra zoen-en-vroemzones, waar ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten en ophalen.

Schoolstraten

Schoolstraten zijn zones waar tijdens de drukste momenten van de schoolspits, voor en na schooltijd, enkel fietsers en voetgangers kunnen binnenrijden. Tijdens die momenten kiezen we in de straten rondom de school voluit voor de kinderen die te voet of met de fiets de schoolomgeving binnen rijden.

De schoolstraat-zone zal de volgende straten omvatten: Nieuwedokstraat (tussen de Muntstraat en de Guido Gezellestraat), Guido Gezellestraat, August Beernaertstraat, Sint-Jorisstraat, Sint-Lodewijksstraat, Sint-Annastraat en de Kerklaan tussen de Guido Gezellestraat en het Muntplein. Buurtbewoners kunnen er wel uitrijden, maar de zone binnenrijden zal niet mogelijk zijn tijden de spitsuren.

De schoolstraat geldt op de volgende momenten:

  • Maandag: 08.50 – 09.20 uur en 15.45 – 16.15 uur
  • Dinsdag: 08.00 – 08.30 uur en 15.45 – 16.15 uur
  • Woensdag: 08.00 – 08.30 uur en 11.45 -12.15 uur
  • Donderdag: 08.00 – 08.30 uur en 15.45 – 16.15 uur
  • Vrijdag: 08.00 – 08.30 uur en 14.45 – 15.15 uur

Fietsstraten

In een fietsstraten mogen auto's maximum 30 km/uur rijden en mogen ze fietsers niet inhalen. Fietsers mogen bovendien de volledige breedte van de straat gebruiken.

De Guido Gezellestraat, de August Beernaertstraat, de Nieuwelangestraat en de Nieuwedokstraat worden ingericht als fietsstraat. Zij sluiten aan op de voetgangers- en fietstunnel onder de A10 en aan de autovrije brug Oprit.

Deze fietsstraten worden permanent ingericht en zijn niet gebonden aan de schoolspits.

Zoen-en-vroemzones

Daarnaast komen er ook twee nieuwe zoen-en-vroemzones bij, waar ouders de ruimte krijgen om hun kinderen veilig af te zetten of op te halen.

De eerste zoen-en-vroemzone is er voor de jongste kinderen en bevindt zich aan het Kerkplein, op 70 meter afstand van de schoolingang in de Guido Gezellestraat. Deze kortparkeerzone zal van kracht zijn op dezelfde tijdstippen van de schoolstraat. De huidige zoen-en-vroemzone vlakbij de schoolingang in de Guido Gezellestraat wordt weggenomen, want is niet meer bereikbaar met de wagen tijdens de schoolspits. Op die manier worden deze parkeerplaatsen ook teruggegeven aan de buurt om regulier te parkeren.

Daarnaast kunnen leerlingen uit de hogere leerjaren (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) en hun ouders ook terecht op de nieuwe zoen-en-vroemzone op de parking van Meubelplein De Olifant, langs de Ringlaan (R31 ). Ook de leerkrachten van de school zullen voortaan hier parkeren, waardoor ze ook niet langer in de wijk zullen parkeren en de parkeerdruk daar afneemt.

Maatregelen van kracht vanaf 3 mei

De maatregelen gaan van kracht op dinsdag 3 mei 2022. De Lokale Politie, zal mee toezien dat de maatregelen goed en veilig zullen worden nageleefd.

Het is de bedoeling om een deel van de maatregelen (schoolstraten en zoen-en-vroemzones)tijdelijk in te voeren, als proef. Na zes schoolmaanden zullen deze maatregelen worden geëvalueerd en - indien nodig - worden bijgestuurd. Stad Oostende bedankt alvast de ouders met kinderen in de Sint-Lodewijksschool en de buurtbewoners om het actieplan een kans te geven en zo samen te werken aan een veilige schoolomgeving.

Gepubliceerd op donderdag 21 april 2022 14.46 u.