Vereniging voor weduwen en weduwnaars vzw

Wie zijn wij? 

Een zelfhulpgroep met een 29-tal afdelingen verspreid over het Vlaamse land overkoepeld door WW-Nationaal. Er zijn 7 afdelingen in West-Vlaanderen waaronder afdeling Oostende (afgekort WW Oostende).

Wat bieden wij u?
  • Opvang en steun onder lotgenoten bij het verlies van je partner.
  • Het isolement doorbreken van het alleen zijn. 
  • U helpen uw evenwicht terug te vinden. 
  • Een steun in uw verdriet. 
  • Een echte vriendenkring te vinden. 
  • Iedere zondag een aangenaam en zinvol verenigingsleven als steun met culturele en ontspannende activiteiten.
Lidmaatschap

Het lidgeld bedraagt 25 euro per kalenderjaar. 
Hierin is inbegrepen:
  • Het abonnement op het 3-maandelijks tijdschrift van WW Oostende. 
  • Het abonnement op het 3-maandelijks ledenblad van WW Nationaal. 
  • Gratis ongevallen verzekering tijdens de WW activiteiten. 
  • Gratis deelname aan onze bijeenkomsten.
Als je aarzelt, bijt dan even door, en geef een seintje! 059/50.04.99 of 0477/55.22.54
of e-mail: josee.droste@skynet.be

Iemand luistert die jou begrijpt


HOE LID WORDEN ? Door overschrijving van € 25,00 op rekening BE15 0013 0958 0630 van W.W. Oostende.
MET VERMELDING van Naam – voornaam – volledig adres – geboortedatum – telefoonnummer – gsm – e-mail.

Troonstraat 33 bus 4
8400 Oostende
Tel. 059/50.04.99
GSM 0477/55.22.54

Contact

Josee Droste Troonstraat 33 bus 4 8400 Oostende
Tel. 059/50 04 99 - 0477/55 22 54