Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak Oostende vzw

Onze kring werd opgericht in 1880.  We zijn dan ook heel fier om de oudste toneelkring in Oostende te zijn.

Volgens artikel 1 van onze statuten "beoogt de kring geen winstgevend doel en zijn geestelijke ontwikkeling en kunstliefhebberij, onder de vorm van naschoolse werking, het hoofddoel van de kring". In realiteit komt het hierop neer dat wij 2 maal per jaar een toneelproductie op de planken brengen. Daartoe zijn wij steeds op zoek naar waardevolle stukken. Dit kunnen zowel komedies zijn, als drama's, of thrillers, of psychologische stukken, of …. zolang het maar niet platvloers is.

De kring wordt geleid door een 5-koppig bestuur, dat maandelijks samenkomt. Maar de volle verantwoordelijkheid van een productie ligt in handen van de regisseur, bijgestaan door een productieleider. Naast het bestuur is een belangrijke taak weggelegd voor het leescomité, dat jaarlijks zo'n 30 stukken leest, beoordeelt en instaat voor een goede en evenwichtige programmatie.

Maar wat is een kring zonder acteurs en actrices? Met een voortdurende wisselende bezetting slagen wij erin op regelmatige basis nieuw volk aan te trekken om te laten proeven van het amateurtoneel. Ten slotte zijn er de vele werkers achter de schermen: voor decor, techniek, grime, onthaal, ….

Dit alles maakt van onze toneelkring een unieke groep waar, in een open debatcultuur, iedereen het recht van spreken heeft op onze algemene vergaderingen. Veel wordt niet gevraagd. Een goede dosis inzet helpt je al ver op weg.

Interesse ? Mail of bel ons!

Voorzitter: Stefaan Menu
Bestuursleden: Jean Jacobsen (ondervoorzitter), Willy Poelvoorde (penningmeester), Christiane Lams (secretaris) en Katrien Kamler (pr-verantwoordelijke).

Volgende voorstellingen op 11,12,13 mei 2018: CC De Grote Post, zaal Dactylo, Oostende.

Extra voorstellingen zijn mogelijk, afhankelijk van het succes.

Lidmaatschapsbijdrage: 15 euro per jaar (incl. verzekering).

Toegangsprijzen: 11 euro per voorstelling.

Contact: Secretariaat, p.a. Voorhavenlaan 5 bus 1, 8400 Oostende, T 059/70 40 24, E  nutenvermaakoostende@gmail.com

 

Je kan ons ook volgen via www.nutenvermaakoostende.be of via facebook !

 

Voorhavenlaan 5 bus 1
8400 Oostende
Tel. 059/70 40 24
GSM 0479/71 30 25

Contact

Stephaan MENU Westkersestraat 110 8460 Oudenburg
Tel. 059/70 40 24