Spiegel Toneelgezelschap vzw

Spiegel vzw, ontstaan in 1980, is een vriendenkring met als doel : het brengen van theaterproducties in een pluralistische en democratische sfeer. De manier waarop deze producties opgebouwd en afgewerkt worden, steunt volledig op het enthousiasme van een groep vrienden die meer dan enkel de toneelmicrobe gemeen hebben.
De activiteit van de groep beperkt zich niet tot het louter opzetten van toneelproducties, ook uitstappen en groepsactiviteiten komen aan bod.
Jaarlijks brengen wij minimum één “volavondstuk”, in samenwerking met een ervaren regisseur.
De kern van acteurs en actrices wordt bijna jaarlijks aangevuld met nieuwe gezichten. Binnen Spiegel vzw krijgt iedereen de kans om zowel continu het theatergebeuren in zijn veelheid te beleven als om nu en dan eens een steentje bij te dragen.
Bij de keuze van stukken wordt zowel uit werk van eigen bodem als uit werk van internationale auteurs gezocht naar het “betere” genre. In deze optiek komen zowel comedies, thrillers, tragi-comedie, satire enz. aan bod.

Lidmaatschapsbijdrage: geen.


Sociale media

Contact

Hilde Veulemans

Stokkellaan 114 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059708375
veulemanshilde@gmail.com
Website
www.spiegeltoneel.be

Adres

STOKKELLAAN 114 , 8400 oostende
Tel./GSM
0497595507
veulemanshilde@gmail.com

Voorzitter

Veulemans Hilde

Stokkellaan 114 , 8400 Oostende

Secretaris

Verstraete Johan

Duinhelmstraat 21 , 8400 oostende