Komedie Kateie vzw

Toneelkring op de Vuurtorenwijk: we brengen elk jaar één productie (9 opvoeringen in februari)


Lidmaatschapsbijdrage: geen.


Adres

Taboralaan 70 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 32 45 57
ecris49R@telenet.be

Voorzitter

Eric Louagie

Taboralaan 70 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0468 16233
ecris49r@telenet.be

Secretaris

Jacqueline Demeulemeester

Aartshertogstraat 48 , 8400 Oostende