Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak Oostende vzw

Onze kring werd opgericht in 1880.  We zijn dan ook heel fier om de oudste toneelkring in Oostende te zijn.

Volgens artikel 1 van onze statuten "beoogt de kring geen winstgevend doel en zijn geestelijke ontwikkeling en kunstliefhebberij, onder de vorm van naschoolse werking, het hoofddoel van de kring". In realiteit komt het hierop neer dat wij 2 maal per jaar een toneelproductie op de planken brengen. Daartoe zijn wij steeds op zoek naar waardevolle stukken. Dit kunnen zowel komedies zijn, als drama's, of thrillers, of psychologische stukken, of …. zolang het maar niet platvloers is.

De kring wordt geleid door een 6-koppig bestuur, dat maandelijks samenkomt. Maar de volle verantwoordelijkheid van een productie ligt in handen van de regisseur, bijgestaan door een productieleider. Naast het bestuur is een belangrijke taak weggelegd voor het leescomité, dat jaarlijks zo'n 30 stukken leest, beoordeelt en instaat voor een goede en evenwichtige programmatie.

Maar wat is een kring zonder acteurs en actrices? Met een voortdurende wisselende bezetting slagen wij erin op regelmatige basis nieuw volk aan te trekken om te laten proeven van het amateurtoneel. Ten slotte zijn er de vele werkers achter de schermen: voor decor, techniek, grime, onthaal, ….

Dit alles maakt van onze toneelkring een unieke groep waar, in een open debatcultuur, iedereen het recht van spreken heeft op onze algemene vergaderingen. Veel wordt niet gevraagd. Een goede dosis inzet helpt je al ver op weg.

Interesse ? Mail ons: nutenvermaakoostende@gmail.com

Voorzitter: Nadia Lauwerys
Bestuursleden: Willy Poelvoorde (penningmeester), Chris Tahon (secretaris), Katrien Kamler (pr-verantwoordelijke en webmaster) en Kathy Lerouge (interne communicatie).

Volgende voorstellingen op 10, 11 en 12 mei 2024: CC De Grote Post, zaal Dactylo, Oostende.

Extra voorstellingen zijn mogelijk, afhankelijk van het succes.

Lidmaatschapsbijdrage: 15 euro per jaar (incl. verzekering).

Toegangsprijzen: 12 euro per voorstelling.

Contact: Secretariaat, p.a. Voorhavenlaan 5 bus 1, 8400 Oostende, nutenvermaakoostende@gmail.com

Je kan ons ook volgen via www.nutenvermaakoostende.be of via facebook !

Contact

Nadia Lauwerys

Locatie

Clublokaal Sluisvliet

Voorhavenlaan 5 bus 1 , 8400 Oostende

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

We zijn een vereniging die open staat voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, ... zolang we maar elkaar respecteren en heel veel plezier kunnen maken tijdens de repetities, op de scène en tijdens onze bijeenkomsten.

Wie onze groep wil versterken als acteur of actrice of zelfs figurant, kan zich steeds melden via nutenvermaakoostende@gmail.com.  

Heb je geen speelambities , maar je wil wel meewerken aan onze producties ? We kunnen jouw talent zeker inzetten !  Denk maar eens aan toneelmeester, fluisterdame of -heer, rekwisiteur, decorbouwer, klank- en lichtdame- of heer, grime,  kleedster of kostumier, onthaal, bar, ...   Bezorg ons je gegevens via nutenvermaakoostende@gmail.com en we nemen zeker contact met je op.

Met hartelijke theatergroeten

Het Bestuur

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.