Navy Foto Club

De vereniging heeft tot doel de vriendschappelijke betrekkingen te bevorderen tussen personen die de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefenen, zowel hun technische kennis als estetisch gevoel te bevorderen en de fotokunst buiten de kring te propageren.

Lidmaatschapsbijdrage: 10 euro per jaar.


Adres

Marinekazerne Bootsman Jonsen - 3de 23ste Linieregiments-plein 1 , 8400 Oostende