11-julicomité Oostende vzw

Het 11 julicomité Oostende v.z.w. werd in 1958 opgericht met als doel alle Vlaamse socio-culturele verenigingen die actief zijn in Oostende samen te brengen om,  op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, ongeacht hun politieke of ideologische overtuiging zich te verenigen rond het Vlaamse symbool : de Vlaamse leeuw.

Het comité heeft ook tot doel de Vlaamse belangen in de kuststad te behartigen. Ieder jaar staat het 11 julicomité in voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Oostende.

Contact

Walter Van Den Branden

Locatie

OC DE SCHELPE

Elisabethlaan 32 , 8400 Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.