11 julicomité Oostende vzw

Het 11 julicomité Oostende v.z.w. werd in 1958 opgericht met als doel alle Vlaamse socio-culturele verenigingen die actief zijn in Oostende samen te brengen om,  op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, ongeacht hun politieke of ideologische overtuiging zich te verenigen rond het Vlaamse symbool : de Vlaamse leeuw.

Het comité heeft ook tot doel de Vlaamse belangen in de kuststad te behartigen. Ieder jaar staat het 11 julicomité in voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Oostende.

Contact

Johan Desmet

Adres

Prins Roselaan 107 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 50 24 53
11julicomite-oostende@telenet.be

Voorzitter

Johan Desmet

Prins Roselaan 107 , 8400 Oostende

Secretaris

Veerle Vanden Auweele

Cottemweg 42 , 8460 Oudenburg

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Raad van Bestuur van het 11 julicomité Oostende vzw

Johan Desmet - voorzitter - beheerder

Veerle Vanden Auweele - secretaris

Bernard Dedeyne - penningmeester

Jan Vandamme  en Hugo Maes - beiden commissarissen