Zeescouts De Schorre

De zeescouts zijn een groep jonge mensen die in hun vrije tijd zorgen voor sfeer, activiteiten en werking per tak; ze doen dat door samen met hun leden te spelen en met hen onderweg te zijn. Daarnaast zeilen wij ook met onze oudere takken.

Sociale media

Adres

Gouwelozestraat 56 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0476 02 88 19
katlijnforceville@hotmail.com

Voorzitter

Katlijn Forceville

Nieuwelangestraat 145 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0476 028810
katlijnforceville@hotmail.com

Secretaris

Katrijn Grootaerdt

Edward Hammanstraat 14 , 8400 Oostende

Lokaal

Zeescouts De Schorre

Gouwelozestraat 56 , 8400 Oostende
deschorre@gmail.com