Jong CD&V

JONGCD&V is een denktank waar jongeren door discussie -samen met mensen en organisaties- op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze proberen antwoorden te formuleren op de (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

JONGCD&V probeert steeds de christendemocratische waarden en methoden op een eigentijdse manier te brengen. Op die manier speelt ze een vooruitstrevende en vernieuwende rol binnen het christendemocratisch denken en handelen.

JONGCD&V wil jongeren prikkelen rond politiek en hen actief laten meewerken aan het beleid. Daarom tracht JONGCD&V haar beweging steeds verder uit te bouwen. De partij richt lokale en regionale kernen op, en ondersteunt deze actief. Ze biedt ruimte voor ontmoeting en ervaringsuitwisseling. Ze organiseert activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Kortom, JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement.

JONGCD&V draagt bij tot de vorming van nieuwe politici, zowel voor als achter de schermen. Ze geeft jongeren de ruimte om samen ideeën te ontwikkelen, te formuleren en te verdedigen.
JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en maatschappelijke jongerenwerking. JONGCD&V werkt samen met haar moederpartij CD&V. Regelmatig lichten zij elkaar in over hun activiteiten. JONGCD&V blijft wel een autonome beweging die op haar manier bijdraagt tot de vernieuwing van de politiek.

Sociale media

Contact

Pieter Lootens

Tel./GSM
0498/070594
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.