Vlaams Circuscentrum

Vlaams Centrum Voor Circuskunsten vzw – Circuscentrum vzw

Het Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw – kortweg Circuscentrum – is de overkoepelende organisatie voor alle circuskunsten in Vlaanderen. Onze missie: de ontwikkeling en kwaliteit van het circus in Vlaanderen voor alle betrokkenen en in al zijn aspecten bevorderen.

Als kennisknooppunt staan we open voor iedereen – circuskunstenaars, organisatoren uit alle culturele sectoren en het brede publiek. Het Circuscentrum bouwt aan de artistieke ondersteuning van de circuskunst, aan circusvorming en -educatie, de ontsluiting van het circuserfgoed en de promotie van circus in Vlaanderen.

Het Circuscentrum werd in 2007 opgericht in de schoot van Circusvlo. Deze vzw was sinds 2001 de representatieve organisatie voor allerlei verbanden waarin circus als amateurkunstvorm werd beoefend. Vandaag bestaat Circusvlo niet meer als aparte rechtspersoon; het is de vrijetijdswerking van het Circuscentrum.

Iedereen kan lid worden van het Circuscentrum. Circusbeoefenaars genieten dan van enkele interessante voordelen. Niet-beoefenaars, sympathisanten, circuswinkels e.d. genieten als steunlid vooral van onze eeuwige dankbaarheid (en een prominente plek bij de links).

Contact

Adres

Sassevaartstraat 44 , 9000 Gent
Tel./GSM
09/233.85.89
info@circuscentrum.be