Untitled Foundation Ostend

Untitled Foundation werd op 1 juli 2003 officieel erkend als stichting. De vereniging heeft als eerste doel te fungeren als galerij voor alle kunstvormen, en de daarmee samenhangende promotie, collectieverwerving en het beheer hierover. Ze zal zich ook inzetten bij het opstarten van samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal, met alle actoren op het vlak van kunst. Alle uitingen van kunst en cultuur behoren tot het werkgebied van de stichting, denken we aan nocturnes, voordrachten, filmavonden,...

De galerie is enkel open tijdens de tijdelijke tentoonstellingen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.